Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О расчете суммы налога, на которую налогоплательщик имеет право зарегистрировать в ЕРНН налоговые накладные и/или расчеты корректировки в случае применения таким плательщиком кассового метода в условиях системы электронного администрирования НДС

О расчете суммы налога, на которую налогоплательщик имеет право зарегистрировать в ЕРНН налоговые накладные и/или расчеты корректировки в случае применения таким плательщиком кассового метода в условиях системы электронного администрирования НДС   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.12.2015 р. № 26610/6/99-99-19-03-02-15
   
   Про розгляд звернення

   
   Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо обрахунку суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податкові накладні та/або розрахунки коригування (далі – реєстраційна сума) у разі застосування таким платником касового методу в умовах системи електронного адміністрування ПДВ та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.
   
   Норми ПКУ щодо порядку формування платниками податку на додану вартість податкового кредиту за касовим методом, які були чинними до дати запровадження системи електронного адміністрування ПДВ, після дати запровадження такої системи (у тому числі у звичайному режимі) не змінювалися.
   
   Відповідно до підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 ПКУ касовий метод для цілей оподаткування згідно з розділом V ПКУ – метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг).
   
   Таким чином платник податку на додану вартість, який застосовує касовий метод, в умовах дії системи електронного адміністрування ПДВ, здійснює формування податкового кредиту на дату списання коштів зі свого банківського рахунку (видачі з каси) в рахунок оплати вартості поставлених товарів/послуг (або на дату надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів/послуг), тобто за аналогічними правилами, які діяли до дати запровадження такої системи.
   
   Також слід зазначити, що виходячи з положень пункту 2001.3 статті 2001 та пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, один із показників реєстраційної суми − SНаклОтр, обраховується на підставі документів (податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних), складених починаючи з 01.07.2015, незалежно від того, в якому періоді у платника податку виникає право на податковий кредит або платник відносить суми ПДВ до податкового кредиту.
   
   Отже, податкові накладні/розрахунки коригування, складені до 01.07.2015, не беруть участь в обрахунку реєстраційної суми платника податку, незалежно від того, в якому періоді у платника податку виникає право на податковий кредит за такими податковими накладними/розрахунками коригування.
   
   У зв’язку з прийняттям Закону України від 16 липня 2015 року № 643-VII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" (далі – Закон № 643), який набрав чинності 29.07.2015, зокрема внесено зміни до пункту 2001.4 статті 2001 ПКУ.
   
   Так, відповідно до пункту 2001.4 статті 2001 ПКУ на рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника зараховуються кошти, зокрема з рахунків платників, відкритих у відповідних органах казначейства для проведення розрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим спрямуванням коштів відповідно до Закону України про Державний бюджет України.
   
   Одночасно зазначаємо, що у зв’язку з прийняттям Закону № 643 ДФС розроблено зміни до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 (далі – Порядок № 569), які передбачають спрощення порядку збільшення реєстраційної суми на суму коштів, отриманих платником в рахунок погашення заборгованості з різниці в тарифах.
   
   Так, Кабінетом Міністрів України 18 листопада 2015 року прийнято постанову № 967, якою внесено зміни до Порядку № 569, в частині збільшення реєстраційної суми на суму коштів, отриманих платником у рахунок погашення заборгованості з різниці в тарифах.
   
   Зокрема, згідно із внесеними до Порядку № 569 змінами, у разі проведення органами Державної казначейської служби України (далі – Казначейство) розрахунків платника податку з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим спрямуванням коштів відповідно до закону про Державний бюджет України в рахунок погашення заборгованості з податку, в поповнення електронного рахунка враховується в межах проведених розрахунків з податку сума зменшення залишку узгоджених податкових зобов'язань такого платника податку, не сплачених до бюджету, строк сплати за якими настав, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі, за коригуючими реєстрами.
   
   Таким чином, у разі здійснення Казначейством розрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах, такі розрахунки будуть враховані в системі електронного адміністрування ПДВ шляхом збільшення показника SПопРах в межах проведених розрахунків з податку на суму зменшення залишку узгоджених податкових зобов’язань такого платника податку, не сплачених до бюджету, строк сплати за якими настав, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі (на суму зменшення «картотеки», що обліковується в Казначействі).
   
   Зважаючи на всю складність проблемної ситуації, що виникла на сьогодні у платників податків, які застосовують касовий метод податкового обліку, Державною фіскальною службою України при підготовці пропозицій щодо внесення змін до ПКУ буде опрацьовано питання із врегулювання проблем платників податків, які застосовують касовий метод, в умовах системи електронного адміністрування ПДВ.
   
   Щодо врахування від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, непогашеного до 01.07.2015, при обрахунку реєстраційної суми.
   
   Внесеними Законом № 643 змінами до порядку обрахунку показників формули, визначеної пунктом 2001.3 статті 2001 ПКУ, зокрема, передбачалося «обнулення», на початок третього робочого дня після набрання чинності Законом № 643, формули (всіх її складових), відповідно до якої обраховується реєстраційна сума, за винятком окремих складових вказаної формули (сума податку за виданими і отриманими податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН, та сума податку за митними деклараціями, аркушами коригування і додатковими деклараціями), що були сформовані починаючи з 01.07.2015.
   
   Пунктом 34 підрозділу 2 розділу XX ПКУ встановлено, що значення реєстраційної суми автоматично збільшується контролюючим органом на суму від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, та суму непогашеного від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду, що зазначено в податковій звітності з ПДВ, у якій відображаються розрахунки з бюджетом та/або відображаються операції, що стосуються спеціального режиму оподаткування відповідно до статті 209 ПКУ, за червень 2015 року.
   
   На таку суму платником податку збільшується розмір суми податкового кредиту за звітний (податковий) період (липень 2015 року).
   
   Таким чином, відповідно до пункту 34 підрозділу 2 розділу XX ПКУ після «обнулення» показників формули реєстраційна сума збільшується на суму від'ємного значення, що задекларована платником податків виключно у податковій декларації з ПДВ за червень 2015 року та не перераховується надалі у зв’язку з уточненням показників такої звітності.
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам