Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О распространении валютного контроля на гарантийный платеж

О распространении валютного контроля на гарантийный платеж



   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 06.01.2015 р. № 191/6/99-99-22-05-02-15
   
   Щодо розповсюдження валютного контролю на гарантійний платіж

   Державна фіскальна служба України в межах компетенції розглянула лист ТОВ «Інтерактивна бухгалтерія» <…> щодо розповсюдження валютного контролю на гарантійний платіж та повідомляє.
   
   Порядок здійснення розрахунків, у тому числі за імпортними операціями, регулюється Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (далі – Закон).
   
   Так, відповідно до статті 2 Закону імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, у разі, коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.
   
   Національний банк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені частиною першою статті 2.
   
   Порушення резидентами, крім суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, строків, передбачених статтями 1 і 2 Закону або встановлених Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 Закону, тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 4 Закону.
   
   Відповідно до статті 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» зовнішньоекономічний договір (контракт) – це матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності.
   
   Умови, які повинні бути передбачені в договорі (контракті), визначені у Положенні про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженому наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 № 201.
   
   Відповідно до цього Положення у розділі «Умови платежів» визначаються валюта платежу, спосіб, порядок та строки фінансових розрахунків, умови банківського переказу, а саме: до (авансовий платіж) та/або після відвантаження товару.
   
   Тобто будь-які платежі, що здійснюються на адресу нерезидента до моменту відвантаження товару покупцю-резиденту, вважаються авансовими і на них будуть розповсюджуватись норми Закону.
   
   Водночас враховуючи, що відповідно до статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» Національний банк України є головним органом валютного контролю, пропонуємо з порушеним питанням також звернутись до Національного банку України.
   
   В.о. Голови
   
А.В. Макаренко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам