Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О разъяснении по вопросам налогообложения налогом на прибыль операций в иностранной валюте

О разъяснении по вопросам налогообложения налогом на прибыль операций в иностранной валюте   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 05.05.2015 р. N 16030/7/99-99-19-07-02-17
   
Головним управлінням ДФС в областях та м. Києві
   Міжрегіональному головному управлінню ДФС -
   Центральному офісу з обслуговування великих платників

   
Про роз'яснення з питань оподаткування податком на прибуток операцій в іноземній валюті

   Державна фіскальна служба України з метою однозначного розуміння питань відображення у податковому обліку операцій з розрахунками в іноземній валюті до 01.01.2015 повідомляє таке.
   
   Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті здійснюється згідно з п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у редакції, чинній до 01.01.2015.
   
   Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку (підпункт 153.1.3 пункту 153.1 статті 153 Кодексу).
   
   Облік операцій в іноземній валюті регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 N 193 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.08.2000 за N 515/4736 (далі - П(С)БО N 21).
   
   Пунктом 4 П(С)БО N 21 визначено, що курсова різниця - це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.
   
   У податковому обліку позитивне значення курсових різниць, визначене відповідно до п. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 Кодексу, банківською установою включається до складу доходу від операційної діяльності, іншими платниками податку - до складу інших доходів.
   
   Відповідно до положень п. 137.4 ст. 137 Кодексу датою отримання доходів, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, є звітний період, у якому такі доходи визнаються згідно з цією статтею, незалежно від фактичного надходження коштів (метод нарахувань), визначений з урахуванням норм цього пункту та статті 159 цього Кодексу.
   
   Податкові витрати за операціями в іноземній валюті формуються згідно з вимогами пп. "а" пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138 Кодексу та відносяться до інших операційних витрат, які включаються до складу витрат у періоді, в якому вони були здійснені (п. 138.5 ст. 138 Кодексу).
   
   Тобто визначені за правилами бухгалтерського обліку курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти для цілей оподаткування податком на прибуток визнаються доходами та/або витратами у звітному періоді їх виникнення відповідно до вимог Кодексу.
   
   Враховуючи викладене, зобов'язую начальників головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів, забезпечити врахування вимог листа при проведенні контрольно-перевірочної роботи та апеляційних процедур та приведення у відповідність власних роз'яснень.
   
   Звертаю увагу начальника Головного управління ДФС у Миколаївській області на недопущення надання податкових консультацій, що суперечать вимогам чинного податкового законодавства. Доручаю терміново відкликати лист Головного управління ДФС у Миколаївській області від 25.02.2014 N 1004/7/14-29-15-02-16 "Про від'ємні курсові різниці". Про відкликання повідомити платників та підпорядковані підрозділи.
   
   В. о. Голови
   
М. В. Мокляк

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам