Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О Реестре неприбыльных учреждений и организаций

О Реестре неприбыльных учреждений и организаций   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.12.2015 р. № 18971/10/26-15-15-03-11

   
   Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист « » щодо Реєстру неприбуткових установ та організацій та в межах компетенції, повідомляє.
   
   У зв'язку з прийняттям Закону України від 17 липня 2015 року № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» (далі - Закон № 652), починаючи з 13 серпня 2015 року, розширюється перелік суб'єктів господарювання неприбуткових підприємств, установ та організацій, які не є платниками податку на прибуток підприємств, та змінюється порядок їх оподаткування податком на прибуток.
   
   Відповідно до внесених Законом № 652 змін, неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
   
   утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
   
   установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
   
   установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
   
   внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр) (пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі - Кодекс)).
   
   Відповідно до п.1 ст.27 Закону України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту» (далі – Закон № 1556) вищий навчальний заклад утворюється у формі державної, комунальної, приватної установи і працює на засадах неприбутковості.
   
   Згідно з п.7 ст.27 Закону № 1556 вищий навчальний заклад діє на підставі власного статуту.
   
   Статут вищого навчального закладу повинен містити:
   
   1) повне найменування із зазначенням типу вищого навчального закладу, його правосуб'єктність, місцезнаходження, дату прийняття рішення про його утворення;
   
   2) концепцію освітньої діяльності вищого навчального закладу;
   
   3) права та обов'язки засновника (засновників);
   
   4) обсяг основних засобів (розмір статутного капіталу), наданих засновником (засновниками);
   
   5) повноваження органів управління вищого навчального закладу;
   
   6) права та обов'язки керівника вищого навчального закладу;
   
   7) порядок обрання представників до органів громадського самоврядування;
   
   8) підстави дострокового розірвання контракту з керівником вищого навчального закладу та керівником навчально-наукового інституту (факультету);
   
   9) джерела надходження і порядок використання коштів та майна вищого навчального закладу;
   
   10) порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності;
   
   11) порядок внесення змін до статуту вищого навчального закладу;
   
   12) порядок реорганізації та ліквідації вищого навчального закладу.
   
   Статут вищого навчального закладу може містити інші положення, що стосуються особливостей утворення і діяльності вищого навчального закладу.
   
   Статут вищого навчального закладу не повинен суперечити законодавству.
   
   Відповідно до п. 34 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу до затвердження Кабінетом Міністрів України такого порядку діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 № 37, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2013 за № 267/22799.
   
   Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру на день набрання чинності Законом № 652, не підлягають виключенню з цього Реєстру до 1 січня 2017 року.
   
   Неприбуткові організації, внесені до Реєстру, що відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, включаються контролюючим органом до нового Реєстру. За бажанням неприбуткова організація може подати до контролюючого органу копії установчих документів.
   
   Відповідно до п. 35 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу неприбуткові організації, внесені до Реєстру, що не відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу, з метою включення до нового Реєстру зобов'язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність до норм Кодексу та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу.
   
   Отже, неприбуткові організації, які не привели установчі документи у відповідність до норм п. 133.4 ст. 133 Кодексу, після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру.
   
   Слід зазначити, що відповідно до п. 52.1, 52.2 ст. 52 Кодексу контролюючі органи надають платникам податків консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства. Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   
   Заступник начальника
Е.М.Пруднікова

фото автора У фокусі
Віталіна Клец Річна звітність ФОП за 2022 рік...
29439 22
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам