Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О результатах функционирования системы электронного администрирования НДС

О результатах функционирования системы электронного администрирования НДС   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 30.06.2015 р. N 1640/4/99-99-19-03-01-13

   ДФС України розглянула лист <...> і звернення народного депутата України, члена Міжфракційного депутатського об'єднання "Депутатський контроль" М. Полякова від 25.06.2015 р. щодо результатів функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість (далі - ПДВ) у тестовому режимі та в межах компетенції повідомляє.
   
   Інформація щодо результатів запровадження системи електронного адміністрування ПДВ, у тому числі в частині технічної її готовності, надавалась Міністерству фінансів України листами від 12.05.2015 р. N 1169/4/99-99-19-03-01-13, від 05.06.2015 р. N 1427/4/99-99-19-03-01-13 та N 1428/4/ 99-99-19-03-01-13.
   
   На доповнення до вказаних листів слід зазначити, що станом на 26 червня 2015 року в системі зареєстровано 103 млн. податкових накладних і 3,5 млн. розрахунків коригування та відображено більше 270 тисяч операцій по митних деклараціях.
   
   За період функціонування системи електронного адміністрування ПДВ прослідковується збільшення надходжень до Державного бюджету України.
   
   Так, протягом березня - червня 2015 року в умовах функціонування системи електронного адміністрування ПДВ до Державного бюджету України мобілізовано 35,1 млрд. грн., що на 8 млрд. грн. або на 29,4 % більше порівняно з відповідним періодом минулого року.
   
   У 2015 році прогнозується забезпечити збір ПДВ у сумі 92,5 млрд. грн., який затверджений Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", зі змінами.
   
   Щодо контролю за використанням коштів на рахунках у системі електронного адміністрування ПДВ (далі - електронні рахунки) слід зазначити, що відповідно до п. 2001.7 ст. 2001 Кодексу кошти, зараховані на електронний рахунок платника податку, є коштами, які використовуються виключно у цілях, визначених п. 2001.5 ст. 2001 Кодексу, а саме - з такого рахунку перераховуються кошти:
   
   до державного бюджету або на спеціальний рахунок платника - сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим відповідно до ст. 209 Кодексу, в сумі податкових зобов'язань з ПДВ, що підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду;
   
   на поточний рахунок платника податку за його заявою у розмірі суми коштів, що перевищує суму задекларованих до сплати до бюджету податкових зобов'язань.
   
   При цьому операції з перерахування коштів у системі електронного адміністрування ПДВ здійснюються виключно Держказначейством, що, у свою чергу, унеможливлює дії з маніпулювання коштами на електронних рахунках.
   
   Стосовно питань втрат платників податку від запровадження системи електронного адміністрування ПДВ на постійній основі в частині вимивання обігових коштів слід зазначити, що з 01.07.2015 р. система електронного адміністрування ПДВ передбачає реєстрацію всіх податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН на суму податку, обчислену відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 Кодексу.
   
   Так, депонування коштів на рахунках у системі електронного адміністрування ПДВ відбуватиметься у розмірі ПДВ, тобто реєстрація податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН здійснюватиметься на суму ПДВ, зазначену в отриманих податкових накладних та сплачену на митниці, лише у разі недостатності якої платник для забезпечення такої реєстрації повинен поповнити свій електронний рахунок на суму такої недостачі.
   
   Крім того, з метою уникнення відволікання обігових коштів платників ПДВ Кодексом передбачено збільшення суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні в ЄРПН:
   
   на суму від'ємного значення, яке виникло за звітні (податкові) періоди до 01.02.2015 р. (за заявою платника);
   
   на суму надміру зарахованих до бюджету коштів станом на 01.07.2015 р. (автоматично);
   
   на суму середньомісячного розміру податку, задекларованого та погашеного платником до бюджету протягом попередніх 12 місяців (автоматично 01.07.2015 р.).
   
   Таким чином, не відбувається відволікання обігових коштів платника.
   
   У частині перенесення від'ємного значення за попередні періоди повідомляємо таке. Відповідно до п. 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування, за рішенням платника податку може бути збільшена на суму непогашених залишків сум податку, заявлених ним до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року, задекларованих до бюджетного відшкодування за такі періоди в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку наступних звітних (податкових) періодів, від'ємного значення суми, розрахованої згідно з п. 200.1 ст. 200 Кодексу, та залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларованих платником податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року.
   
   Таке рішення платник податку відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації за звітний (податковий) період після 1 лютого 2015 року, в якому воно прийняте.
   
   ДФС України автоматично збільшує суму податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування, на відповідну суму та на запит платника податку інформує його про суму збільшення шляхом надсилання електронного повідомлення.
   
   Сума такого збільшення відображається платником податку у складі податкового кредиту податкової декларації за звітний (податковий) період, в якому воно здійснене.
   
   Таким чином, п. 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу чітко визначено, що суми від'ємного значення, на які платнику податку поповнено реєстраційну суму, включаються до податкового кредиту звітного (податкового) періоду, в якому відбулось таке поповнення.
   
   Детальні роз'яснення щодо особливостей заповнення податкової декларації з ПДВ за лютий 2015 року та наступні звітні періоди надано листом ДФС від 06.03.2015 р. N 7796/7/99-99-19-03-02-17, яким було зобов'язано Головні управління ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування під час прийняття звітності з ПДВ за лютий 2015 року та наступні звітні періоди.
   
   У листі особливу увагу акцентовано на тому, як правильно відобразити у додатку 2 до податкової декларації з ПДВ від'ємне значення попередніх звітних періодів та суми ПДВ, задекларовані до відшкодування у податкових (звітних) періодах до 01.02.2015 р.
   
   Також було акцентовано увагу, що для коректного перенесення показників з інтегрованої картки платника податку (далі - ІКПП) до таблиці 1 додатка 2 до декларації платникам податку доцільно звернутися до відповідного контролюючого органу для звірки залишків від'ємного значення станом на 01.02.2015 р. у розрізі податкових періодів їх виникнення.
   
   Платники, які скористались роз'ясненням, наданим зазначеним вище листом ДФС від 06.03.2015 р., та здійснили звірки залишків від'ємного значення станом на 01.02.2015 р. у розрізі податкових періодів їх виникнення, змогли коректно заповнити звітність з ПДВ за лютий 2015 року та наступні звітні періоди.
   
   Одночасно повідомляємо, що в результаті проведення роз'яснювальної роботи зменшено кількість поданих уточнених розрахунків. Так, у березні було подано 5552 уточнених розрахунки до декларації з ПДВ за лютий цього року, а в червні кількість поданих уточнюючих розрахунків до декларації за травень цього року зменшено майже на 50 % (подано 2987 уточнюючих розрахунків).
   
   Щодо відповідності системи електронного адміністрування ПДВ нормам Директиви Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість від 28.11.2006 р. (далі - Директива 2006/112/ЄС) слід зазначити, що вказана система не внесла змін до базових принципів справляння ПДВ, визначених Кодексом.
   
   Так, норми Кодексу, які визначають коло платників ПДВ, об'єкт та базу оподаткування, принципи формування податкових зобов'язань та податкового кредиту, порядок визначення сум податку, що підлягають сплаті до бюджету або бюджетному відшкодуванню, залишаються незмінними та в цілому відповідають нормам Директиви Ради 2006/112/ЄС.
   
   При цьому Директива 2006/112/ЄС не регламентує порядок складання, реєстрації в ЄРПН податкових накладних, а також порядок проведення розрахунків з бюджетом. Тобто запровадження системи електронного адміністрування ПДВ не суперечить нормам Директиви Ради 2006/112/ЄС.
   
   Стосовно повернення ПДВ в автоматичному режимі повідомляємо, що терміни проведення бюджетного відшкодування податку, в тому числі в автоматичному режимі, визначені Кодексом та, відповідно, не можуть бути змінені внутрішніми наказами ДФС України.
   
   Крім того, із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ декларування сум ПДВ до відшкодування з бюджету здійснюється на місяць раніше, а також скорочено число критеріїв для автоматичного бюджетного відшкодування.
   
    Голова
   
Р. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам