Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О списании основных средств и ТМЦ, находящихся в зоне АТО

О списании основных средств и ТМЦ, находящихся в зоне АТО   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 07.11.2014 р. N 6437/6/99-99-19-02-02-15
   
   Щодо списання основних засобів та ТМЦ, що розташовані в зоні АТО

   Державна фіскальна служба України розглянула лист <...> щодо відображення в податковому обліку списання основних засобів та ТМЦ і повідомляє.
   
   Підпунктом 14.1.27 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що витрати - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).
   
   Склад витрат та порядок їх визнання при обчисленні об'єкта оподаткування податку на прибуток підприємств встановлені ст. 138 Кодексу.
   
   Згідно із пп. 140.1.6 п. 140.1 ст. 140 Кодексу при визначенні об'єкта оподаткування податку на прибуток підприємств враховуються витрати із страхування майна платника податку в межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладення такого страхового договору.
   
   Якщо умови страхування передбачають виплату страхового відшкодування на користь платника податку - страхувальника, то застраховані збитки, яких зазнав такий платник податку у зв'язку з веденням господарської діяльності, включаються до його витрат за податковий період, в якому він зазнав збитків, [а] будь-які суми страхового відшкодування зазначених збитків включаються до доходів такого платника податку за податковий період їх отримання.
   
   Таким чином, при неможливості вивезення ТМЦ зі складу, що розташований в зоні проведення антитерористичної операції, застраховані збитки (сума збитків, що має бути компенсована страховою компанією), яких зазнав платник у разі втрати (пошкодження, знищення) таких ТМЦ, включаються до витрат у податковому періоді, в якому такі збитки понесені. Суми страхового відшкодування зазначених збитків необхідно включати до доходів платника податку на прибуток підприємств у періоді їх отримання.
   
   Щодо знищення основних засобів.
   
   Нарахування амортизації окремого об'єкта припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення з експлуатації такого об'єкта основних засобів або передачі його до складу невиробничих необоротних матеріальних активів за рішенням платника податку або суду (п. 146.15 ст. 146 Кодексу).
   
   Відповідно до п. 146.18 ст. 146 Кодексу виведення з експлуатації будь-якого об'єкта основних засобів здійснюється за результатами ліквідації, продажу, консервації на підставі наказу керівника підприємства, а в разі їх примусового відчуження чи конфіскації - згідно із законом.
   
   Слід враховувати, що відповідно до п. 144.2 ст. 144 Кодексу не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу витрат за звітний період витрати платника податку на утримання основних засобів, що знаходяться на консервації.
   
   Водночас згідно з вимогами п. 146.16 ст. 146 Кодексу у разі ліквідації основних засобів, зокрема якщо з незалежних від платника податку обставин основні засоби (їх частина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації або платник податку змушений відмовитися від використання таких основних засобів внаслідок загрози чи неминучості їх заміни, руйнування або ліквідації, платник податку у звітному періоді, в якому виникають такі обставини, збільшує витрати на суму вартості, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації окремого об'єкта основних засобів.
   
   Таким чином, у разі знищення основних засобів у результаті проведення антитерористичної операції платник податку припиняє нараховувати амортизацію, починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення з експлуатації об'єкта основних засобів, та збільшує витрати на суму вартості, яка підлягала амортизації, за вирахуванням сум накопиченої амортизації такого об'єкта основних засобів.
   
   Разом з цим відповідно до ст. 10 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення антитерористичної операції, є сертифікат Торгово-промислової палати України.
   
   Голова
   
І. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам