Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О сроках представления расчетов корректировки к налоговым накладным, составляемых в случае исправления ошибок, допущенных при составлении налоговой накладной, в том числе не связанных с изменением суммы компенсации стоимости товаров / услуг и возможности корректировки реквизита «код УКТВЭД»

О сроках представления расчетов корректировки к налоговым накладным, составляемых в случае исправления ошибок, допущенных при составлении налоговой накладной, в том числе не связанных с изменением суммы компенсации стоимости товаров / услуг и возможности корректировки реквизита «код УКТВЭД»   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
    ЛИСТ
   
    від 17.09.2015 р. № 233/10/12-32-15-01-13

   Головне управління ДФС у Луганській області розглянуло Ваш лист щодо строків подання розрахунків коригування до податкових накладних, які складаються у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарі/послуг та можливості коригування реквізиту «код УКТЗЕД» та у межах компетенції повідомляє наступне.
   
   Відповідно до вимог статті 192.1 Податкового Кодексу України (далі - ПКУ) у разі, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних.
   
   Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.
   
   У той же час необхідно зазначити ,що згідно з вимогами п.п201.1. ст.201 платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному Наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 №957 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.
   
   Враховуючи вимоги п.п. «і» абз.2 ст.201.1 ПКУ та п.п.3 п.15 Порядку заповнення податкової накладної затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957 обов’язковим реквізитом при заповненні податкової накладної є код товару згідно УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів, ввезених на територію України).
   
   В свою чергу, ст.201.10 ПКУ встановлено, що відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або порушення порядку заповнення обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період.
   
   Враховуючи наведене вище, у випадку, якщо при реєстрації податкової накладної при реалізації підакцизних товарів або ввезених на територію України в графі 4 податкової накладної не відображено обов’язковий реквізит, а саме «код УКТ ЗЕД», то податкова накладна вважається заповненою з порушенням вимог чинного законодавства, що в свою чергу, не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту.
   
   Заступник начальника
О.А.Височина

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам