Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О таможенных формальностях при перемещении товаров через границы свободной экономической зоны "Крым"

О таможенных формальностях при перемещении товаров через границы свободной экономической зоны "Крым"   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 28.10.2014 р. N 99/24-01-04/5041

   
Департамент розвитку IТ

   
Про митнi формальностi при перемiщеннi товарiв через межi вiльної економiчної зони "Крим"

    За результатами розгляду звернень митниць i суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та в доповнення до листа ДФС України вiд 26.09.2014 N 5626/7/99-99-24-01-06-17 з окремих питань митного контролю та оформлення товарiв, що перемiщуються через межi вiльної економiчної зони (ВЕЗ) "Крим", повiдомляємо.
   
    1. Щодо визнання недiйсними митних декларацiй (далi - МД) на товари, що не перетнули меж ВЕЗ "Крим"
   
    Вiдповiдно до частини шостої статтi 269 Митного кодексу України, якщо товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, оформленi за декларацiєю для вивезення за межi митної територiї України, не перетнули державний кордон України протягом 180 днiв, орган доходiв i зборiв визнає цю митну декларацiю недiйсною. Зазначений строк може бути зменшений за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи.
   
    Таким чином митна декларацiя на товари, що були оформленi й пропущенi митницями України для ввезення на територiю ВЕЗ "Крим", але не перетнули її меж, може бути визнана митницею недiйсною у встановленому порядку з проведенням всiх необхiдних дiй у ЄАIС органiв доходiв i зборiв України.
   
    2. Щодо внесення до МД вiдомостей про документ, за яким здiйснювалось перемiщення товарiв внутрiшнiм транзитом

   
    На часткову замiну абзацу десятого пункту 3 листа ДФС України вiд 26.09.2014 N 5626/7/99-99-24-01-06-17 повiдомляємо, що вiдомостi про документ, за яким здiйснювалось перемiщення товарiв внутрiшнiм транзитом, повиннi вноситись до графи 40 митної декларацiї (у тому числi, додатково до вiдомостей про митну декларацiю, за якою здiйснювалось помiщення товарiв у режим вiльної митної зони).
   
    3. Щодо оформлення перiодичних МД на товари, що ввозяться з Криму
   
    У доповнення до пункту 3 листа ДФС України вiд 26.09.2014 N 5626/7/99-99-24-01-06-17 повiдомляємо про можливiсть оформлення митницями України перiодичних митних декларацiй типу "IМХХРР", у першому пiдроздiлi яких зазначений код "ХХ81", для декларування у вiдповiдний митний режим товарiв, що випускаються з територiї ВЕЗ "Крим" у митному режимi транзиту з оформленням Херсонською або Запорiзькою митницями для доставки до митницi призначення МД типу "ТР81АА" або документiв, що використовуються для декларування товарiв i транспортних засобiв у митний режим транзиту вiдповiдно до статтi 94 Митного кодексу України.
   
    4. Щодо оформлення пiдроздiлами Херсонської митницi попереднiх i перiодичних МД
   
    Допускається подання й оформлення пiдроздiлами Херсонської митницi:
   
    попереднiх, перiодичних митних декларацiй та додаткових декларацiй на товари, що ввозяться з територiї ВЕЗ "Крим" на iншу територiю України для оформлення цими пiдроздiлами Херсонської митницi;
   
    перiодичних митних декларацiй та додаткових декларацiй на товари, що перемiщуються з iншої територiї України на територiю ВЕЗ "Крим".
   
    5. Щодо ознаки операцiй з товарами, що перемiщуються через межi ВЕЗ "Крим"
   
    З метою iдентифiкацiї на виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.06.2014 N 20220/1/1-14 операцiй, що проводяться з товарами, що перемiщуються через межi ВЕЗ "Крим", при:
   
    помiщеннi товарiв у митний режим вiльної митної зони на територiї ВЕЗ "Крим", змiнi митного режиму товарiв пiсля перебування в митному режимi вiльної митної зони на територiї ВЕЗ "Крим" а також подальшiй змiнi митного режиму товарiв, що перемiщенi з територiї ВЕЗ "Крим" на iншу територiю України, третiм та четвертим знаками чотиризначного коду в другому пiдроздiлi графи 37 МД зазначається код "08".
   
    Департаменту розвитку iнформацiйних технологiй в термiн до 31.10.2014 допрацювати програмне забезпечення єдиної автоматизованої iнформацiйної системи в частинi запровадження ознаки операцiй з товарами, що перемiщуються через межi ВЕЗ "Крим". Митницям забезпечити контроль зазначення у МД вiдповiдної ознаки з 01.11.2014.
   
   Заступник Голови
А.В. Макаренко

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам