Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О включении неустойки в состав доходов налогоплательщика - физического лица

О включении неустойки в состав доходов налогоплательщика - физического лица   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 21.12.2015 р. № 19314/10/26-15-12-04-12

   

   
   Відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (далі – ЦКУ) неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання.
   
   Підстави виникнення, предмет та правові наслідки сплати неустойки визначені статтями 550 – 552 ЦКУ.
   
   Відповідно пп. 164.2.14 п.164.2 ст.164 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, крім:
   
   а) сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров'ю;
   
   б) відсотків, отриманих від боржника внаслідок прострочення виконання ним договірного зобов'язання;
   
   в) пені, що сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених грошових зобов'язань або інших сум бюджетного відшкодування;
   
   г) суми втрат, заподіяних платнику податку актами, визнаними неконституційними, або незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду, що відшкодовуються державою в порядку, встановленому законом;
   
   ґ) виплати з державного бюджету, пов'язані з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, у тому числі Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України.
   
   Виходячи з наведених норм Кодексу, дохід фізичної особи у вигляді неустойки включається до оподатковуваного місячного доходу та підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.
   
   Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету встановлено ст. 168 Кодексу.
   
   Так, згідно із пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу податковий агент, що нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену ст. 167 Кодексу (15% та/або 20%).
   
   Крім того, відповідно до п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу оподаткування військовим збором подовжено до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України.
   
   Об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
   
   Згідно з п. 163.1 ст. 163 Кодексу об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого відповідно до пп.164.2.14 п. 164.2 ст. 164 Кодексу включаються, зокрема, доходи у вигляді неустойки.
   
   Ставка збору - 1,5 % об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
   
   
   Заступник начальника
В.С.Варгіч

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам