Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О включении суммы дополнительного импортного сбора в сумму финансовой гарантии

О включении суммы дополнительного импортного сбора в сумму финансовой гарантии   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ДЕПАРТАМЕНТ АДМIНIСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ ТА МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.02.2015 р. N 380/7/99-99-25-01-01-18

   
Департамент розвитку IТ

   
    В доповнення до службової записки вiд 25.02.2015 N 358/99-99-25-01-01-18 повiдомляємо.
   
    Щодо включення суми додаткового iмпортного збору до суми фiнансової гарантiї.
   
    Законами України "Про заходи щодо стабiлiзацiї платiжного балансу України вiдповiдно до статтi XII Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 року" та "Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо стабiлiзацiї платiжного балансу" запроваджено справляння додаткового iмпортного збору у митному режимi iмпорту.
   
    Вiдповiдно до зазначених Законiв додатковий iмпортний збiр включено до перелiку особливих видiв мита, якi є рiзновидом мита. Отже, у розумiннi пiдпункту 27 статтi 4 Митного кодексу України додатковий iмпортний збiр - це один iз митних платежiв.
   
    Частиною першою статтi 305 Кодексу встановлено, що у випадках, визначених цим Кодексом, виконання зобов'язань осiб, що випливають з митних процедур, забезпечуються шляхом надання органам доходiв i зборiв забезпечення сплати митних платежiв у способи, передбаченi для вiдповiдної митної процедури.
   
    Згiдно з частиною першою статтi 308 Митного кодексу України розмiр фiнансової гарантiї визначається органом доходiв i зборiв, виходячи з суми митних платежiв, що пiдлягає сплатi при випуску товарiв для вiльного обiгу на митнiй територiї України.
   
    Таким чином, у разi надання митницям забезпечення сплати митних платежiв способом фiнансової гарантiї у встановлених Митним кодексом випадках, сума додаткового митного збору включається до суми фiнансової гарантiї.
   
    Щодо сплати додаткового iмпортного збору при тимчасовому ввезеннi товарiв з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами.
   
    Згiдно з частиною другою статтi 1 Закону України "Про заходи щодо стабiлiзацiї платiжного балансу України вiдповiдно до статтi XII Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 року" додатковий iмпортний збiр справляється з товарiв, що ввозяться на митну територiю України у митному режимi iмпорту, незалежно вiд країни походження цих товарiв та укладених Україною угод (договорiв) про вiльну торгiвлю.
   
    Отже, при сплатi 3 вiдсоткiв вiд суми митних платежiв сума додаткового iмпортного збору не враховується. При цьому, у разi випуску товарiв, помiщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами, у вiльний обiг на митнiй територiї України, додатковий iмпортний збiр справляється за ставками, встановленими статтею 4 зазначеного Закону України.
   
    Щодо наведення у графi 47 митної декларацiї у митному режимi тимчасового ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування iнформацiї про умовне нарахування додаткового iмпортного збору.
   
    Оскiльки додатковий iмпортний збiр не справляється з товарiв, що ввозяться на митну територiю України у митному режимi тимчасового ввезення, iнформацiя про його нарахування у графi 47 митної декларацiї не наводиться.
   
    Направляємо також таблицю з перелiком нафтопродуктiв, при митному оформленнi яких додатковий iмпортний збiр не справляється (позначенi кольором).
   
    Додаток: на 4 арк.
   
   В.о. директора Департаменту
В.С. Мальнов

   
   
   

Кольором виділені тільки ті нафтопродукти, з яких імпортний збір не адмініструється

 

 

Необхідність, адміністрування імпортного збору

 

 

ввізне мито, %

 

2710

Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти:

 

 

 

 

- нафта та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів, за виключенням тих, що містять біодизель та відпрацьовані нафтопродукти:

 

 

 

2710 12

- - легкі дистиляти:

 

 

 

2710 12 11

- - - для специфічних процесів переробки:

 

 

 

2710 12 11 10

- - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

0

 

так

2710 12 11 20

- - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

0

 

так

2710 12 11 90

- - - - інші

0

 

так

2710 12 15

- - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 12 11 00:

 

 

 

2710 12 15 10

- - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

4

 

так

2710 12 15 20

- - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

4

 

так

2710 12 15 90

- - - - інші

4

 

так

 

- - - для інших цілей:

 

 

 

 

- - - - бензини спеціальні:

 

бензини

 

2710 12 21 00

- - - - - уайт-спірит

0

бензини

ні

2710 12 25 00

- - - - - інші

5

бензини

ні

 

- - - - інші:

 

бензини

 

 

- - - - - бензини моторні:

 

бензини

 

2710 12 31 00

- - - - - - бензини авіаційні

10

бензини

ні

 

- - - - - - інші, із вмістом свинцю:

 

бензини

 

 

- - - - - - - 0,013 г/л або менше:

 

бензини

 

2710 12 41

- - - - - - - - з октановим числом менш як 95:

 

бензини

 

 

- - - - - - - - - з октановим числом 80 або менше:

 

бензини

 

 

- - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші:

 

бензини

 

2710 12 41 11

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

10

бензини

ні

2710 12 41 12

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

10

бензини

ні

2710 12 41 13

- - - - - - - - - - - інші

10

бензини

ні

 

- - - - - - - - - - інші:

 

бензини

 

2710 12 41 14

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

5

бензини

ні

2710 12 41 15

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

5

бензини

ні

2710 12 41 19

- - - - - - - - - - - інші

5

бензини

ні

 

- - - - - - - - - з октановим числом більш як 80, але не більш як 92:

 

бензини

 

 

- - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші:

 

бензини

 

2710 12 41 31

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

0

бензини

ні

2710 12 41 32

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

0

бензини

ні

2710 12 41 33

- - - - - - - - - - - інші

0

бензини

ні

 

- - - - - - - - - - інші:

 

бензини

 

2710 12 41 34

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

0

бензини

ні

2710 12 41 35

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

0

бензини

ні

2710 12 41 39

- - - - - - - - - - - інші

0

бензини

ні

 

- - - - - - - - - з октановим числом більш як 92, але менш як 95:

 

бензини

 

 

- - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші:

 

бензини

 

2710 12 41 91

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

0

бензини

ні

2710 12 41 92

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

0

бензини

ні

2710 12 41 93

- - - - - - - - - - - інші

0

бензини

ні

 

- - - - - - - - - - інші:

 

бензини

 

2710 12 41 94

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

0

бензини

ні

2710 12 41 95

- - - - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

0

бензини

ні

2710 12 41 99

- - - - - - - - - - - інші

0

бензини

ні

2710 12 45

- - - - - - - - з октановим числом 95 або більше, але менш як 98:

 

бензини

 

 

- - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші:

 

бензини

 

2710 12 45 01

- - - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

0

бензини

ні

2710 12 45 02

- - - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

0

бензини

ні

2710 12 45 09

- - - - - - - - - - інші

0

бензини

ні

 

- - - - - - - - - інші:

 

бензини

 

2710 12 45 12

- - - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

0

бензини

ні

2710 12 45 13

- - - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

0

бензини

ні

2710 12 45 99

- - - - - - - - - - інші

0

бензини

ні

2710 12 49

- - - - - - - - з октановим числом 98 або більше:

 

бензини

 

 

- - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші:

 

бензини

 

2710 12 49 01

- - - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

10

бензини

ні

2710 12 49 02

- - - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

10

бензини

ні

2710 12 49 09

- - - - - - - - - - інші

10

бензини

ні

 

- - - - - - - - - інші:

 

бензини

 

2710 12 49 12

- - - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

5

бензини

ні

2710 12 49 13

- - - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

5

бензини

ні

2710 12 49 99

- - - - - - - - - - інші

5

бензини

ні

 

- - - - - - - більш як 0,013 г/л:

 

бензини

 

2710 12 51

- - - - - - - - з октановим числом менш як 98:

 

бензини

 

2710 12 51 10

- - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

0

бензини

ні

2710 12 51 20

- - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

0

бензини

ні

2710 12 51 90

- - - - - - - - - інші

0

бензини

ні

2710 12 59

- - - - - - - - з октановим числом 98 або більше:

 

бензини

 

2710 12 59 10

- - - - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

5

бензини

ні

2710 12 59 20

- - - - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

5

бензини

ні

2710 12 59 90

- - - - - - - - - інші

5

бензини

ні

2710 12 70 00

- - - - - паливо для реактивних двигунів

10

 

так

2710 12 90 00

- - - - - інші легкі дистиляти

6

 

так

2710 19

- - інші:

 

 

 

 

- - - середні дистиляти:

 

 

 

2710 19 11

- - - - для специфічних процесів переробки:

 

 

 

2710 19 11 10

- - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

5

 

так

2710 19 11 20

- - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

5

 

так

2710 19 11 90

- - - - - інші

5

 

так

2710 19 15

- - - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 11 00:

 

 

 

2710 19 15 10

- - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

5

 

так

2710 19 15 20

- - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

5

 

так

2710 19 15 90

- - - - - інші

5

 

так

 

- - - - для інших цілей:

 

 

 

 

- - - - - гас:

 

 

 

2710 19 21 00

- - - - - - паливо для реактивних двигунів

2

 

так

2710 19 25 00

- - - - - - інший

2

 

так

2710 19 29 00

- - - - - інші

0

 

так

 

- - - важкі дистиляти:

 

 

 

 

- - - - газойлі:

 

 

 

2710 19 31

- - - - - для специфічних процесів переробки:

 

 

 

2710 19 31 01

- - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

0

 

так

2710 19 31 10

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

0

 

так

2710 19 31 20

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %

0

 

так

2710 19 31 30

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %

0

 

так

2710 19 31 40

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,2 мас. %

0

 

так

2710 19 35

- - - - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній категорії 2710 19 31:

 

 

 

2710 19 35 01

- - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

0

 

так

2710 19 35 10

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

0

 

так

2710 19 35 20

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %

0

 

так

2710 19 35 30

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %

0

 

так

2710 19 35 40

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,2 мас. %

0

 

так

 

- - - - - для інших цілей:

 

дизпаливо

 

2710 19 43 00

- - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

0

дизпаливо

ні

2710 19 46 00

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,002 мас. %

0

дизпаливо

ні

2710 19 47

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,002 мас. %, але не більш як 0,1 мас. %:

 

дизпаливо

 

2710 19 47 10

- - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,002 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

0

дизпаливо

ні

2710 19 47 90

- - - - - - - інші

0

дизпаливо

ні

2710 19 48 00

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,1 мас. %

0

дизпаливо

ні

 

- - - - паливо рідке (мазут):

 

мазут

 

2710 19 51 00

- - - - - для специфічних процесів переробки

0

мазут

ні

2710 19 55 00

- - - - - для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00

0

мазут

ні

 

- - - - - для інших цілей:

 

мазут

 

2710 19 62 00

- - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,1 мас. %

0

мазут

ні

2710 19 64 00

- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,1 мас. %, але не більш як 1 мас. %

0

мазут

ні

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам