Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О возможности регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных после даты аннулирования регистрации лица как плательщика НДИ и по вопросам порядка функционирования счета в системе электронного администрирования НДС после такой даты аннулирования

О возможности регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных после даты аннулирования регистрации лица как плательщика НДИ и по вопросам порядка функционирования счета в системе электронного администрирования НДС после такой даты аннулирования   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
   від 12.11.2015 р. № 24136/6/99-99-19-03-02-15
   
   Про розгляд звернення

   Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо можливості реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) після дати анулювання реєстрації особи як платника податку на додану вартість і з питань порядку функціонування рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість після такої дати анулювання та повідомляє.
   
   Щодо можливості реєстрації податкової накладної в ЄРПН після дати анулювання реєстрації особи як платника податку на додану вартість
   
   Відповідно до пункту 184.1 статті 184 Податкового кодексу України (далі − ПКУ) реєстрація платником ПДВ діє до дати її анулювання, яка проводиться шляхом виключення особи з реєстру платників ПДВ у відповідних випадках.
   
   Згідно з пунктом 184.2 статті 184 ПКУ анулювання реєстрації особи як платника ПДВ здійснюється на дату:
   
   подання заяви платником податку або прийняття рішення контролюючим органом про анулювання реєстрації;
   
   зазначену в судовому рішенні;
   
   припинення дії договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції або закінчення строку, на який утворено особу, зареєстровану як платник податку;
   
   що передує дню втрати особою статусу платника податку на додану вартість.
   
   При цьому датою анулювання реєстрації особи як платника податку визначається дата, що настала раніше.
   
   Нормами пункту 201.1 статті 201 ПКУ визначено, що платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН.
   
   Отже, оскільки право на складення податкових накладних та реєстрацію їх в ЄРПН має особа, що зареєстрована платником ПДВ, то після анулювання реєстрації платника ПДВ таке право вказаною особою втрачається.
   
   Таким чином, особа, реєстрацію платника ПДВ якої анульовано, не має права зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних у ЄРПН, незважаючи на те, що з дати їх складання ще не минуло 15 календарних днів.
   
   При цьому застосування штрафних санкцій, визначених пунктом 1201 статті 120 ПКУ, до осіб, яких виключено з реєстру платників ПДВ, здійснюється у загальновстановленому порядку (крім випадків, коли від дати складання податкової накладної до дати виключення з реєстру платників ПДВ не минуло 15 календарних днів).
   
   Щодо порядку функціонування рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість після дати анулювання реєстрації особи як платника ПДВ
   
   Основні принципи функціонування системи електронного адміністрування ПДВ визначено статтею 2001 ПКУ.
   
   Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 (далі – Порядок № 569).
   
   Відповідно до пункту 2001.8 статті 2001 ПКУ та пункту 7 Порядку № 569 після анулювання реєстрації особи як платника податку залишок коштів на його електронний рахунок перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається. Перерахування коштів до бюджету здійснюється на підставі реєстру, який центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (далі – Казначейство), в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника і сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету. На підставі такого реєстру Казначейство перераховує суми податку до бюджету.
   
   Повідомлення про закриття електронного рахунка Казначейство надсилає ДФС не пізніше наступного робочого дня з дня його закриття.
   
   При цьому у разі анулювання реєстрації особи як платника податку податкові зобов'язання визначаються на підставі податкової декларації з податку за підсумками останнього звітного (податкового) періоду, визначеного пунктом 184.6 статті 184 ПКУ. Після анулювання такої реєстрації залишок коштів на електронному рахунку платника податку після розрахунків з бюджетом за результатами останнього звітного (податкового) періоду перераховується до бюджету.
   
   Помилково та/або надміру сплачені грошові зобов’язання можуть бути повернуті платнику податку за його заявою відповідно до статті 43 ПКУ.
   
    Голова
   
Р.М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам