Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О выполнении таможенных формальностей

О выполнении таможенных формальностей   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 20.07.2015 р. N 26302/7/99-99-24-02-02-17
   
Митницi ДФС
    Департамент розвитку IТ

   
Про виконання митних формальностей

    Для забезпечення дотримання вимог пункту 3.7 Порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 30.05.2012 N 631, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 10.08.2012 за N 1360/21672, починаючи з версiї 4.20.3 ПIК "Iнспектор-2006" запроваджується наступний механiзм розподiлу електронних митних декларацiй (далi - ЕМД) мiж посадовими особами пiдроздiлу митного оформлення митницi (далi - ПМО), розташованих поза межами пунктiв пропуску.
   
    Посадова особа ПМО, яка згiдно з функцiональними обов'язками здiйснює розподiл ЕМД мiж посадовими особами ПМО, пiсля отримання ЕМД у складi електронного повiдомлення, засвiдченого ЕЦП Декларанта, проведення форматно-логiчного контролю правильностi заповнення граф ЕМД, здiйснює:
   
    занесення ЕМД до ЄАIС з автоматичним присвоєнням реєстрацiйного номеру ЕМД;
   
    послiдовний (у порядку надходження) розподiл ЕМД шляхом проставлення номера штампа "ПМК" посадової особи, визначеної для виконання митних формальностей за цiєю ЕМД.
   
    Розподiл ЕМД у ПМО, розташованих у пунктах пропуску через державний кордон України, здiйснюється шляхом вибору вiдповiдного електронного повiдомлення у порядку пред'явлення товарiв i транспортних засобiв для виконання митних формальностей.
   
   Заступник Голови Служби
К.I. Лiкарчук

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам