Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О взимании акцизного налога с операций по отчуждению ценных бумаг и операций с деривативами

О взимании акцизного налога с операций по отчуждению ценных бумаг и операций с деривативами   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 20.01.2015 р. № 1460/7/99-99-02-01-17
   
Головні управління ДФС в областях, м.Києві,
    Міжрегіональне головне управління ДФС –
    Центральний офіс з обслуговування великих платників

   
Щодо справляння акцизного податку з операцiй з вiдчуження цiнних паперiв та операцiй з деривативами

    Державна фiскальна служба повідомляє, що Законом України від 28.12.2014 № 7l-VIII «Про внeceння змiн до Податкового кодексу Украiни та деяких законодавчих aктів України щодо податкової реформи», який набрав чинностi 01.01.2015, було внесено змiни до Податкового кодексу Украiни (далi - Кодекс), зокрема виключено норми щодо справляння акцизного податку з операцiЙ з вiдчуження цiнних паперiв та операцій з деривативами.
   
    Водночас, пунктом 27 пiдроздiлу 10 роздiлу ХХ Кодексу встановлено, що за результатами провадження господарськоi дiяльностi за останнiй звiтний (податковий) перiод 2014 року платники акцизного податку з операцiй з вiдчуження цiнних паперiв та операцiй з деривативами подають податковi декларацii з такого податку у порядку, встановленому цим Кодексом.
   
    Таким чином ocтаннім звiтним (податковим) перiодом, за який платники акцизного податку з операцiй з вiдчуження цiнних паперiв та операцiй з деривативами зобов'язанi подати декларацiю з особливого податку на операції з вiдчуження цiнних паперiв та операцiй з деривативами є IV квартал 2014 року.
   
    Головним управлiнням ДФС в областях, м. Киевi, Мiжрегiональному головному управлiнню ДФС - Центральному офiсу з обслуговування великих платникiв забезпечити контроль за повнотою декларування особливого податку на операцii з вiдчуження цiнних паперiв та операцiй з деривативами за IV квартал 2014 року. Довести завначений лист до вiдома платникiв податкiв i пiдпорядкованих пiдроздiлiв та забезпечити його врахування при проведенні контрольно-перевiрочної роботи та апеляцiйних проделур.
   
   Директор департаменту
   оподаткування юридичних осiб
Ю.В. Лапшин

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам