Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об исчислении с 01.01.2015 г. амортизационных отчислений объекта необоротных активов по добыче полезных ископаемых, сформированного по состоянию на 31.12.2014 г.

Об исчислении с 01.01.2015 г. амортизационных отчислений объекта необоротных активов по добыче полезных ископаемых, сформированного по состоянию на 31.12.2014 г.   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 07.07.2015 р. N 14092/6/99-99-19-02-02-15
   
   Щодо обчислення з 01.01.2015 р. амортизаційних відрахувань об'єкта необоротних активів з видобутку корисних копалин, сформованого станом на 31.12.2014 р.

   Державна фіскальна служба України розглянула лист <...> щодо обчислення, починаючи з 01.01.2015 р., амортизаційних відрахувань об'єкта необоротних активів з видобутку корисних копалин, сформованого станом на 31.12.2014 р. і повідомляє.
   
   Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.
   
   Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначено ст. 138 Кодексу.
   
   Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу, пп. 138.3.2 - 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Кодексу. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу (пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу).
   
   Не підлягають амортизації витрати на придбання / самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів (пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 Кодексу).
   
   Відповідно до п. 11 підрозділу 4 розділу XX "Перехідних положень" Кодексу при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до статей 144 - 146 та 148 розділу III Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.
   
   Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визначено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N 92.
   
   Як зазначено у <...> листі, бухгалтерський облік операцій підприємство здійснює згідно з концепціями та принципами міжнародних стандартів фінансової звітності.
   
   Відповідно до п. 15 Міжнародних стандартів фінансової звітності 6 (далі - МСФЗ 6) "Розвідка та оцінка запасів корисних копалин" суб'єкт господарювання повинен класифікувати активи розвідки та оцінки як матеріальні або нематеріальні активи (відповідно до характеру придбаних активів) та послідовно застосовувати прийняту класифікацію.
   
   Деякі активи розвідки та оцінки розглядають як нематеріальні активи (наприклад, права на буріння), тоді як інші є матеріальними активами (наприклад, транспортні засоби та бурові установки). Тією мірою, якою матеріальний актив споживається під час розробки нематеріального активу, сума, що відображає споживання, формує частину собівартості нематеріального активу. Проте використання матеріального активу для створення нематеріального активу не перетворює матеріальний актив на нематеріальний актив (п. 16 МСФЗ 6).
   
   Отже, починаючи з 01.01.2015 р. податковій амортизації підлягає балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 Кодексу, сформована станом на 31.12.2014 р. за правилами податкового обліку, із застосуванням будь-якого методу, передбаченого національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, відмінного від "виробничого".
   
    Голова
Р. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам