Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об использовании биржевых цен как источники информации о рыночных ценах для целей трансфертного ценообразования

Об использовании биржевых цен как источники информации о рыночных ценах для целей трансфертного ценообразования   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 18.06.2015 р. N 12823/6/99-99-19-02-02-15
   
   Щодо використання біржових цін як джерела інформації про ринкові ціни для цілей трансфертного ціноутворення

   <...>
   
   Підпунктом 39.3.2.1 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України в редакції, чинній з 01.01.2015 р. (далі - Кодекс), встановлено, що відповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" визначається за допомогою застосування методу трансфертного ціноутворення, який є найбільш доцільним до фактів та обставин випадку.
   
   Відповідно до пп. 39.2.1.3 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу для контрольованих операцій з нерезидентами, зареєстрованими у державах (територіях), визначених відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, з вивезення у митному режимі експорту та/або ввезення у митному режимі імпорту товарів, що мають біржове котирування, встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" з метою оподаткування доходів (прибутку, виручки) платників податків, що є сторонами контрольованої операції, здійснюється за методом порівняльної неконтрольованої ціни.
   
   Для визначення найбільш зіставної ціни товарів за принципом "витягнутої руки" використовується середня ціна таких товарів, що склалася на товарній біржі за декаду, що передує проведенню контрольованої операції. Перелік товарних бірж для кожної групи товарів визначається Кабінетом Міністрів України.
   
   Зазначені ціни підлягають коригуванню з урахуванням обсягу контрольованої операції, умов оплати та постачання товарів, транспортних та інших витрат, передбачених у контракті.
   
   У разі застосування платником податків для встановлення відповідності умов таких операцій принципу "витягнутої руки" методів, зазначених у підпунктах 39.3.1.2 - 39.3.1.5 пп. 39.3.1 п. 39.3 ст. 39 Кодексу, платник податків повинен до 1 травня року, що настає за звітним, подати до контролюючого органу, в якому він перебуває на обліку, письмову інформацію в довільній формі, в якій зазначаються дані про всіх пов'язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу таких товарів (до першого непов'язаного контрагента).
   
   Інформація повинна містити дані про рівень показників рентабельності пов'язаних осіб відповідно до застосованого платником податків методу - встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки".
   
   У разі коли платник податків не подасть таку інформацію або подана інформація не містить усіх даних, достатніх для перевірки відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", контролюючий орган має право визначити рівень ціни контрольованої операції, що відповідає принципу "витягнутої руки", за методом порівняльної неконтрольованої ціни самостійно.
   
   Новою редакцією ст. 39 Кодексу запроваджено критерії вибору найприйнятнішого методу трансфертного ціноутворення та встановлено їх пріоритетність. Так, абзацом другим пп. 39.3.2.1 п. 39.3 ст. 39 Кодексу передбачено такі критерії:
   
   • доцільність обраного методу відповідно до характеру контрольованої операції, що визначається, зокрема, на основі результатів функціонального аналізу контрольованої операції (з урахуванням виконуваних функцій, використовуваних активів і понесених ризиків);
   
   • наявність повної та достовірної інформації, необхідної для застосування обраного методу та/або методів ТЦ;
   
   • ступінь порівнюваності між контрольованими і неконтрольованими операціями, включаючи надійність коригувань порівнюваності, якщо такі застосовують, які можуть використовуватися для усунення розбіжностей між такими операціями.
   
   Відповідно до пп. 39.5.3.1 пп. 39.5.3 п. 39.5 ст. 39 Кодексу платник податків та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, використовують джерела інформації, які містять відомості, що дають можливість зіставити комерційні та фінансові умови операцій згідно з пп. 39.2.2 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, зокрема:
   
   а) інформацію про зіставні операції платника податку, а також інформацію про зіставні операції його контрагента - сторони контрольованої операції з непов'язаними особами;
   
   б) будь-які інформаційні джерела, що є загальнодоступними та надають інформацію про зіставні операції та осіб.
   
   Підпунктом 39.5.3 п. 39.5 ст. 39 Кодексу встановлено, що контролюючий орган використовує ті самі джерела інформації, що й платник податків, якщо не доведено, що інші джерела інформації дають можливість отримати вищий рівень зіставності комерційних та фінансових умов операцій. При цьому для зіставлення з метою оподаткування умов контрольованих операцій з умовами неконтрольованих операцій контролюючий орган не має права використовувати інформацію, яка не є загальнодоступною (зокрема, інформацію, доступ до якої наявний тільки в органів державної влади).
   
   Таким чином, інформація про ціни на товари, що склалися на біржі, та біржові котирування може використовуватись як інформаційне джерело для цілей трансфертного ціноутворення.
   
   Голова
   
Р. Насіров

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам