Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об исправлении ошибок при администрировании акцизного налога с розничных продаж

Об исправлении ошибок при администрировании акцизного налога с розничных продаж   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 31.12.2015 р. № 48131/7/99-99-19-03-03-17
   
   Про виправлення помилок при адмініструванні акцизного податку з роздрібних продажів

   
   
Головні управління ДФС в областях, м. Києві,
   
   Міжрегіональне головне управління ДФС
   
   – Центральний офіс з обслуговування великих платників

   
   Державна фіскальна служба України за результатами зустрічі, що відбулася за ініціативою Європейської Бізнес Асоціації (далі – Асоціація) з представниками компаній-членів Асоціації, та у зв'язку з численними запитами платників податків повідомляє щодо питань:
   
   методики нарахування 5- відсоткового акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами;
   
   порядку відображення у фіскальному чеку суми акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами;
   
   подання декларації, коригування задекларованих податкових зобов'язань, сплати задекларованої суми акцизного податку платниками податків, що знаходяться на обліку у Міжрегіональному головному управлінні ДФС - Центральному офісі з обслуговування великих платників (далі – Центральний офіс).
   
   Щодо методики нарахування 5 - відсоткового акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами
   
   Згідно з п.п. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214 Кодексу базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до п.п. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Кодексу.
   
   Отже, враховуючи викладене вище, акцизний податок з роздрібних продажів нараховується на вартість (роздрібну ціну продажу) з податком на додану вартість підакцизних товарів та не включається до бази оподаткування ПДВ таких операцій.
   
   Сума податкового зобов’язання з акцизного податку з роздрібних продажів (Пза) обчислюється за формулою:
   
   ПЗа = ФРЦ:105х5, де
   
   ФРЦ – фактична роздрібна ціна (ціна у фіскальному чеку) з урахуванням ПДВ та нарахованого на цю ціну акцизного податку.
   
   Сума податкового зобов’язання з ПДВ (ПЗпдв) буде складати:
   
   ПЗпдв = (ФРЦ – Пза):120х20.
   
   Наприклад, за умови, що фактична роздрібна ціна підакцизних товарів (ціна у фіскальному чеку) дорівнюватиме 126 грн, включаючи ПДВ та акцизний податок з роздрібних продажів, то сума податкового зобов'язання з ПДВ – 20 грн, а сума податкового зобов'язання з акцизного податку – 6 гривень. Зазначений приклад підтверджується таким розрахунком:
   
   ПЗа= 126:105х5=6 грн.,
   
   ПЗпдв = (126 - 6):120х20=20 гривень.
   
   
   При складанні податкової звітності – декларації акцизного податку (далі – Декларація) нарахування акцизного податку з роздрібного продажу відображаються таким чином.
   
   Наприклад, за місяць суб’єктом господарювання продано підакцизних товарів (лікеро-горілчаної продукції) загальною вартістю (включаючи ПДВ та акцизний податок з роздрібних продажів) 126 гривень. Їх вартість з ПДВ та без акцизного податку становитиме 120 гривень (126 - (126 : 105 х 100)) та буде відображена в рядку 1 граф 3 та 5 додатка 6 до Декларації.
   
   Сума податкового зобов’язання з акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету (рядок 1, графа 7 додатка 6 до Декларації), становитиме 6 гривень (ПЗа = 120 х 5 : 100) та загальна сума податкових зобов'язань переноситься до розділу Ґ Декларації, а саме у графу Ґ1 «Усього податкових зобов'язань, у тому числі з:» як сума граф Ґ1.1 - Ґ1.11. Також суб’єктом господарювання заповнюється рядок Ґ2 розділу Ґ Декларації, в якому зазначаються податкові зобов'язання в розрізі відповідних кодів адміністративно-територіальних одиниць (КОАТУУ), на території яких суб’єкт господарювання здійснює роздрібну торгівлю підакцизними товарами.
   
   Щодо порядку відображення у фіскальному чеку реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) суми акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами
   
   ДФС листом від 31.01.2015 № 3121/7/99-99-22-07-03-17 роз'яснила порядок відображення у фіскальних чеках РРО акцизного податку залежно від модифікації РРО. Звертаємо увагу, що зазначене роз’яснення залишається незмінним.
   
   Разом з цим повідомляємо, що на сьогодні проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)» (далі – проект наказу), який, зокрема, містить вимоги щодо необхідності обов’язкового відображення акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів в розрахункових документах, погоджено в центральних органах виконавчої влади та знаходиться на погодженні у Національному банку України. Найближчим часом проект наказу буде подано до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.
   
   Щодо подання Декларації, коригування задекларованих податкових зобов'язань, сплати задекларованої суми акцизного податку, повернення помилково сплаченої суми платниками податків, що знаходяться на обліку у Центральному офісі
   
   Згідно із п. 63.8 ст. 63 Кодексу особливості обліку платників податків за окремими податками, а також окремих категорій платників податків установлюються відповідними розділами Кодексу.
   
   Розділом VI Кодексу «Акцизний податок» передбачено, що особи – суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання Декларації за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність (п.п. 212.3.1¹ п. 212.3 ст. 212 Кодексу), та сплачують податок за місцем здійснення реалізації таких товарів (п.п. 222.3.2 п. 222.3 ст. 222 Кодексу).
   
   Податкова Декларація подається за звітний період контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків (п.49.1 ст.49 Кодексу), а саме суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації (тобто за місцем розташування пункту продажу підакцизних товарів) декларацію акцизного податку (п. 223.2 ст. 223 Кодексу).
   
   Суми податку перераховуються до бюджету суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом (п.п. 222.3.1 п. 222.3 ст. 222 Кодексу), для подання податкової Декларації за місячний податковий період.
   
   Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Кодексу платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний, за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 цієї статті:
   
   а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;
   
   б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.
   
   Відповідно до п. 17 розділу ІІІ Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 “Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 105/26550, платник, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження або завищення податкового зобов’язання минулих звітних (податкових) періодів, зобов’язаний надати:
   
   або уточнюючу Декларацію разом із розрахунком суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (додаток 8 до Декларації) (далі – додаток 8), і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків такої суми до подання уточнюючої Декларації;
   
   або розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (додаток 8) у складі звітної (звітної нової) Декларації за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, і сплатити суму податкового зобов’язання за звітний (податковий) період, суму недоплати та штраф у розмірі п’яти відсотків суми такої недоплати до подання звітної (звітної нової) Декларації.
   
   Для уточнення сум акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів платником подається уточнююча Декларація з додатком 6 та додатком 8. Зазначаємо, що додаток 6 та додаток 8 подаються окремо по кожній адміністративно-територіальній одиниці в розрізі підакцизної продукції.
   
   Тобто при уточненні сум акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів в уточнюючій Декларації повинна зберігатися рівність – кількість додатків 6 до уточнюючої Декларації повинна дорівнювати кількості додатків 8 до уточнюючої Декларації.
   
   Статтею 43 Кодексу встановлено умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань.
   
   Відповідно до пункту 43.3 статті 43 Кодексу обов'язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання є подання платником податків заяви про таке повернення протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.
   
   Згідно із пунктом 43.4 статті 43 Кодексу платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку.
   
   Отже, платники акцизного податку з роздрібного продажу, які помилково подали Декларацію акцизного податку з відповідним додатком до Центрального офісу та сплатили зобов'язання за даним податком на рахунки, відкриті Центральним офісом, а не до контролюючих органів, що обслуговують адміністративно-територіальну одиницю, де розташовано пункт роздрібного продажу підакцизних товарів, мають право:
   
   1.Подати уточнюючу Декларацію акцизного податку до Центрального офісу за ті податкові періоди, за які Декларація була надана до Центрального офісу. У таких уточнюючих Деклараціях необхідно зазначити зменшення податкових зобов'язань до нуля, внаслідок чого у суб’єкта господарювання зі сплати акцизного податку з роздрібного продажу виникне право на повернення помилково сплаченої суми акцизного податку.
   
   Відповідно до п. 43.4 ст. 43 Кодексу надати до Центрального офісу заяву про повернення помилково сплаченої суми акцизного податку, в якій зазначити напрям перерахування коштів: на погашення грошового зобов'язання з інших платежів, зокрема з рахунку, відкритого Центральним офісом для обліку платежів акцизного податку з роздрібного продажу, сплачених великими платниками податків, на рахунки, передбачені для сплати цього податку, відкриті в адміністративно-територіальних одиницях, де розташовано пункти роздрібного продажу підакцизних товарів такого платника.
   
   Подати Декларації до контролюючих органів, які обслуговують адміністративно-територіальні одиниці, на яких розташовано пункти роздрібного продажу підакцизних товарів платника.
   
   Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві, Міжрегіональному головному управлінню ДФС - Центральному офісу з обслуговування великих платників терміново довести зазначений лист до відома платників податків і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та апеляційних процедур.
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам