Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об исправлении самостоятельно выявленных ошибок в Расчете части чистой прибыли (дохода), подлежащей уплате в государственный бюджет государственными унитарными предприятиями и их объединениями

Об исправлении самостоятельно выявленных ошибок в Расчете части чистой прибыли (дохода), подлежащей уплате в государственный бюджет государственными унитарными предприятиями и их объединениями   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 28.12.2015 р. № 27861/6/99-95-42-03-15

   
   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист …щодо виправлення самостійно виявлених помилок у Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями і повідомляє таке.
   
   Згідно з п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
   
   Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.
   
   Відповідно до п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 138 «Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до форми розрахунку, затвердженої наказом ДПА України від 16.05.2011 № 285 (далі – Розрахунок), та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.
   
   Розрахунок разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до контролюючих органів у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.
   
   Отже, Розрахунок є обов’язковим документом, на підставі якого здійснюється нарахування та сплата частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями.
   
   У випадку виявлення помилки у Розрахунку за відповідний звітний податковий період платник податку може скористатися нормою п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 № 137, якою передбачено виправлення помилок, що відносяться до попередніх періодів, шляхом повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.
   
   Враховуючи, що формою Розрахунку не передбачено проведення уточнень, платник податку має право самостійно здійснити відмітку «уточнюючий» та виправити помилки.
   
   Крім виправлення помилок в уточнюючому Розрахунку або у звітному Розрахунку платник податку має зробити відповідні виправлення у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства.
   
   
   Перший заступник Голови
С.В. Білан

   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам