Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об НДС (изменения после вступлением в силу Закона Украины "О создании свободной экономической зоны" Крым "и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины")

Об НДС (изменения после вступлением в силу Закона Украины "О создании свободной экономической зоны" Крым "и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины")   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 03.12.2014 р. № 13311/7/99-99-19-03-02-17

(із змінами внесеними листом ДФСУ від 15.12.2014 р. № 15236/7/99-99-19-03-02-17)
   
ГУ ДФС в областях та м. Києві
    Міжрегіональне ГУ ДФС –
    ЦО з обслуговування великих платників
    Митниці ДФС

   
Про податок на додану вартість
   
   Державна фіскальна служба України у зв’язку з набранням чинності Законом України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" повідомляє.
   
   1. Загальні положення
   

   Законом України від 12 серпня 2014 року № 1636-VII "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (далі – Закон № 1636) запроваджується вільна економічна зона "Крим" (далі – ВЕЗ "Крим"), функціонування якої на період тимчасової окупації здійснюється з урахуванням особливостей, визначених розділом II "Перехідні положення" Закону № 1636.
   
   Закон № 1636-VII опублікований 26.09.2014 у виданні "Голос України" № 184 (5934) та згідно з пунктом 1 Розділу III "Прикінцеві положення" цього Закону набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування – з 27.09.2014.
   
   Підпунктом 2 пункту 5 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону № 1636 підрозділ 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПКУ) доповнено пунктом 26, згідно з яким на період дії Закону України від 15 квітня 2014 року № 1207-VII "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" норми ПКУ мають застосовуватися з урахуванням особливостей, визначених Законом № 1636.
   
   У межах ВЕЗ "Крим" створюється вільна митна зона (пункт 3.2 статті 3 Закону № 1636).
   
   Території вільних митних зон вважаються такими, що знаходяться поза межами митної території України (пункт 2 статті 9 Митного кодексу України (далі – МКУ)).
   
   Діяльність платників на території вільної економічної зони прирівнюється до діяльності нерезидентів за межами митної території України.
   
   Для цілей застосування податкового та митного законодавства договори, укладені між суб'єктами господарювання із місцезнаходженням (місцем проживання) на території ВЕЗ "Крим" та іншими суб'єктами господарювання, є документами, що використовуються замість зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (пункт 6.5 статті 6 Закону № 1636).
   
   Будь-які податки, нараховані/сплачені на території ВЕЗ "Крим", не враховуються при визначенні податкових зобов’язань та витрат на іншій території України (підпункт 6 пункту 12.3 статті 12 Закону № 1636).
   
   Підпунктом 3 пункту 12.3 статті 12 Закону № 1636 встановлено, що з 1 червня 2014 року вважається анульованою податкова реєстрація осіб, які станом на 31 травня 2014 року мали місцезнаходження (місце проживання) та перебували на обліку в контролюючих органах на території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя.
   
   Таким чином, суб’єкти господарювання, які зареєстровані на території ВЕЗ "Криму" і не перереєструвалися на іншу територію України, з 1 червня 2014 року втратили статус платників податку на додану вартість, не мають права на складання податкових накладних та не подають податкову звітність.
   
   2. Особливості оподаткування ПДВ на території ВЕЗ "Крим"
   
   Об’єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку, перераховані в пункті 185.1 статті 185 розділу V ПКУ, а саме:
   
   постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 розділу V ПКУ, у тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;
   
   постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 розділу V ПКУ;
   
   ввезення товарів на митну територію України;
   
   вивезення товарів за межі митної території України;
   
   постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.
   
   2.1. Постачання послуг на території ВЕЗ "Крим"
   
   Місце постачання товарів/послуг визначається за правилами, встановленими статтею 186 розділу V ПКУ.
   
   Таким чином, операції платників податку з постачання послуг, місцем постачання яких відповідно до пунктів 186.2 – 186.4 статті 186 розділу V МКУ визначена територія ВЕЗ "Крим", не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, оскільки відповідно до пункту 2 статті 9 МКУ територія вільної митної зони, створеної у межах ВЕЗ "Крим", вважається такою, що знаходиться поза межами митної території України.
   
   2.2. Постачання товарів на території ВЕЗ "Крим"
   
   Підпунктом 1 пункту 12.3 статті 12 Закону № 1636 визначено, що під час тимчасової окупації загальнодержавні податки і збори, визначені статтею 9 ПКУ, статтею 271 МКУ, єдиний внесок, встановлений Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", та збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, справляння якого здійснюється відповідно до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", не справляються з доходів, отриманих юридичними особами (їх відокремленими підрозділами) та фізичними особами на тимчасово окупованій території, операцій та/або з інших об'єктів оподаткування (в тому числі об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням) на тимчасово окупованій території.
   
   Таким чином, при здійсненні платниками податку операцій з постачання товарів/майна, місцем постачання яких відповідно до пункту 186.1 та пунктів 186.2 – 186.4 статті 186 розділу V Податкового кодексу України визначена територія ВЕЗ "Крим", податок на додану вартість не справляється (тобто платники податку за такими операціями не визначають ні податкових зобов’язань, ні податкового кредиту).
   
   3. Ввезення/вивезення товарів на/з територію ВЕЗ "Крим"
   
   Вивезення товарів з території України на територію ВЕЗ "Крим" прирівнюється до вивезення товарів за межі митної території України та вважається експортом (підпункт 5 пункту 12.4 статті 12 Закону № 1636).
   
   Відповідно до підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V ПКУ операції з вивезення товарів за межі митної території України оподатковуються за нульовою ставкою. Таким чином, до операцій з вивезення товарів на територію ВЕЗ "Крим" з іншої території України застосовується нульова ставка ПДВ.
   
   При цьому обов’язковою умовою застосування нульової ставки податку є наявність у митній декларації відповідної відмітки митниці, яка здійснює оформлення вивезення товару (вантажу) на територію ВЕЗ "Крим", про перетин товаром (вантажем) межі між територією ВЕЗ "Крим" та іншою територією України.
   
   Платники податку, що здійснюють вивезення товарів з іншої території України на територію ВЕЗ "Крим", відображають такі операції у податковій декларації з податку на додану вартість у порядку, передбаченому для інших експортних операцій (у рядку 2.1 розділу І "Податковий зобов’язання"). У разі визначення від’ємного значення за результатами звітного періоду таке від’ємне значення враховується при визначенні сум бюджетного відшкодування у загальновстановленому порядку.
   
   Ввезення товару з території ВЕЗ "Крим" на іншу територію України прирівнюється до ввезення товару із-за меж митної території України на митну територію України та вважається імпортом (підпункт 5 пункту 12.4 статті 12 Закону № 1636).
   
   Такі операції є об’єктом оподаткування ПДВ на загальних підставах. Обсяг товарів, які ввозяться з території ВЕЗ "Крим" на іншу територію України, та ПДВ, сплачений під час їх митного оформлення, підлягає відображенню у податковій декларації з податку на додану вартість у відповідних рядках розділу ІІ "Податковий кредит". За умови дотримання правил щодо формування податкового кредиту, встановлених ПКУ, такі суми податку можуть бути включені до складу податкового кредиту.
   
   Ставка податку (7 відс. або 20 відс.) чи режим звільнення від оподаткування ПДВ при здійсненні операцій з ввезення товарів з території ВЕЗ "Крим" на іншу територію України застосовуватиметься залежно від режиму оподаткування та виду товару, який визначено ПКУ для операцій з ввезення таких товарів на митну територію України.
   
   4. Звільнення від оподаткування ПДВ
   

   Для операцій з ввезення на митну територію України товарів, що були вироблені, достатньо перероблені або ввезені на митну територію України та випущені для вільного обігу на тимчасово окупованій території України (пункт 6.4 статті 6 Закону №1636), та переведення (евакуації) матеріальних активів з ВЕЗ "Крим" на іншу територію України (підпункт "б" пункту 15.1 статті 15 Закону № 1636) передбачено звільнення від оподаткування ПДВ під час митного оформлення з наступними особливостями.
   
   4.1. Переведення (евакуація) матеріальних активів з ВЕЗ "Крим" на іншу територію України
   
   Згідно з підпунктом "б" пункту 15.1 статті 15 Закону № 1636 надається звільнення від будь-якого оподаткування (у тому числі згідно із статтею 271 МКУ) основних засобів і малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать юридичним особам, які переносять місце своєї діяльності з тимчасово окупованої території на іншу територію України, та вивозяться для подальшого використання у господарській діяльності, за умови, що такі основні засоби перебували на балансі підприємства станом на 1 січня 2014 року у вільному обігу на території України.
   
   При переведенні (евакуації) з ВЕЗ "Крим" на іншу територію України матеріальних активів для підтвердження права на застосування пільгового режиму оподаткування, визначеного підпунктом "б" пункту 15.1 статті 15 Закону № 1636, платник може подати до митного органу документи, які підтверджують перебування таких запасів та матеріальних активів на балансі платника станом на 1 січня 2014 року.
   
   Такими документами можуть бути:
   
   – податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2013 рік (додаток АМ до декларації);
   
   – баланс підприємства (інша фінансова звітність) станом на 1 січня 2014 року, в якому відображена інформація про наявні необоротні активи;
   
   – інвентаризаційна відомість, складена за результатами проведення інвентаризації необоротних активів станом на 1 січня 2014 року;
   
   – для основних засобів, ввезених на митну територію України та випущених для вільного обігу на тимчасово окупованій території України, – митна декларація, оформлена до 1 січня 2014 року за правилами, встановленими МКУ;
   
   – первинні документи, що підтверджують придбання (створення, виробництво) основних засобів до 1 січня 2014 року.
   
   Основні засоби, переведені (евакуйовані) з ВЕЗ "Крим" на іншу територію України, можуть бути відчуженими до їх введення в експлуатацію за новим місцем розташування на іншій території України чи протягом 12 місяців після такого введення в експлуатацію за умови сплати податків, зборів згідно із статтею 30 розділу І ПКУ.
   
   Тобто встановлена підпунктом "б" пункту 15.1 статті 15 Закону № 1636 умова надання податкової пільги визначає цільове призначення для основних засобів, ввезених на іншу територію України з території ВЕЗ "Крим", та встановлює обмеження щодо періоду їх відчуження.
   
   Згідно з пунктом 30.8 статті 30 розділу І ПКУ податкові пільги, використані не за призначенням чи несвоєчасно повернуті, повертаються до відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.
   
   Таким чином, якщо основні засоби, ввезені з території ВЕЗ "Крим" на іншу територію України, будуть відчужені без введення їх в експлуатацію або до завершення 12 місяців після такого введення в експлуатацію, платник податку, який здійснив постачання таких основних засобів, має, крім податкових зобов’язань, нарахувати пеню в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за період з дати їх розмитнення до дати сплати нарахованих сум податку в бюджет.
   
   Голова
   
І.О. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам