Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об обложении налогом на добавленную стоимость объемов реализации кукурузы и подсолнечника

Об обложении налогом на добавленную стоимость объемов реализации кукурузы и подсолнечника   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 18.12.2015 р. № 11835/П/99-99-17-02-02-14

   
   Державна фіскальна служба України розглянула звернення _______щодо оподаткування податком на додану вартість обсягів реалізації кукурудзи та соняшнику і відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) повідомляє.
   
   Згідно із частиною другою п. 185.1 ст. 185 ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.
   
   Постачання товарів – це будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (п.п. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
   
   Відповідно до п. 189.12 ст. 189 ПКУ у випадках, коли платник податку здійснює операції з постачання особам, які не зареєстровані як платники податку, сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, раніше придбаних (заготовлених) таким платником податку у фізичних осіб, які не є платниками цього податку, об’єктом оподаткування є торгова націнка (надбавка), встановлена таким платником податку.
   
   Для застосування зазначеного порядку оподаткування необхідно, щоб виконувалися такі умови:
   
   продукція або продукти її переробки мають класифікуватися як сільськогосподарські;
   
   продукція та продукти її переробки реалізуються у тому вигляді, у якому їх було придбано, тобто проведення технологічних процесів, пов’язаних з її обробкою, доробкою, переробкою тощо, не повинно бути;
   
   придбання продукції та продуктів її переробки здійснено лише у фізичних осіб, які не є платниками податку на додану вартість;
   
   продаж здійснюється виключно неплатникам податку на додану вартість.
   
   В інших випадках реалізація продукції є операцією з постачання товарів, яка відповідно є об’єктом оподаткування ПДВ та по якій у платника виникають податкові зобов’язання.
   
   Разом з тим пунктом 152 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ встановлено, що тимчасово, до 31 грудня 2017 року включно, від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 – 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами – виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств – виробників.
   
   Норми п. 152 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ не застосовуються до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД і такі операції оподатковуються ПДВ у порядку, встановленому ПКУ.
   
   Зазначений пункт внесено змінами до ПКУ, які набрали чинності з 01.01.2015 згідно із Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи».
   
   Відповідно до п. 151 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ аналогічна норма звільнення від оподаткування операцій з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 – 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД діяла до 31 грудня 2014 року включно.
   
   Отже, операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 – 1008 згідно з УКТ ЗЕД, технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД фізичними особами – підприємцями звільняються від оподаткування.
   
   Відповідно до п. 198.1 ст. 198 ПКУ до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій, зокрема, з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.
   
   Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 ПКУ (п. 198.6 ст. 198 ПКУ).
   
   Таким чином, операції з придбання фізичними особами – підприємцями зернових культур товарних позицій 1001 – 1008 згідно з УКТ ЗЕД, технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД у сільськогосподарських підприємств – виробників або у підприємств, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств – виробників, є оподатковуваними операціями та дають право на формування податкового кредиту на підставі податкових накладних, зареєстрованих такими постачальниками в Єдиному реєстрі податкових накладних.
   
   Згідно з п. 209.6 ст. 209 ПКУ для цілей оподаткування ПДВ сільськогосподарським підприємством вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарським товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.
   
   З метою підтвердження того факту, що постачальник належить до сільськогосподарських підприємств – виробників, покупцю необхідно звернутися до відповідних територіальних органів Міністерства аграрної політики та продовольства України.
   
   Крім того, на офіційному веб-порталі ДФС функціонує електронний сервіс «Дані реєстру платників ПДВ», де відображається інформація про реєстрацію певного платника як суб’єкта спеціального режиму оподаткування (http://sfs.gov.ua/reestr_new).
   
   Всі суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) при придбанні товарів/послуг, відображаються в розділі ІІ податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація), форма та порядок заповнення якої затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 (далі – наказ № 966).
   
   Згідно із п.п. 1 п. 4 наказу № 966 до розділу II «Податковий кредит» (рядки 10 – 15 декларації) включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з податком на додану вартість або без податку на додану вартість товарів/послуг, необоротних активів на митній території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів, отриманих на митній території України від нерезидента послуг з метою їх подальшого використання у межах господарської діяльності платника податку, а також тих, які не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою використання для постачання послуг за межами митної території України, та послуг, що здійснюються за межами митної території України з урахуванням їх місця постачання відповідно до п.п. 186.2, 186.3 ст. 186 ПКУ, окремо за напрямами використання (здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню, звільнені від оподаткування, не є об'єктом оподаткування).
   
   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам