Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об охране прав на промышленные образцы

Об охране прав на промышленные образцы   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.09.2014 р. N 4507/7/99-99-24-01-11-17

   
Керiвникам митниць

   
Про охорону прав на промисловi зразки

    З метою захисту прав iнтелектуальної власностi пiд час перемiщення товарiв через митний кордон та уникнення при цьому затримок митного оформлення, пов'язаних з неоднозначним тлумаченням норм законодавства щодо захисту прав iнтелектуальної власностi на промисловi зразки, повiдомляємо наступне.
   
    Питання захисту прав iнтелектуальної власностi на промисловi зразки регулюються Законом України вiд 15.12.1993 N 3688-XII "Про охорону прав на промисловi зразки" (далi - Закон).
   
    Згiдно з статтею 1 Закону промисловий зразок є результатом творчої дiяльностi людини у галузi художнього конструювання.
   
    Статтею 5 Закону визначено, що об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, якi визначають зовнiшнiй вигляд промислового виробу i призначенi для задоволення естетичних та ергономiчних потреб.
   
    При цьому обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупнiстю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображеннi (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентiв України на промисловi зразки, i засвiдчується патентом з наведеною у ньому копiєю внесеного до цього Реєстру зображення виробу.
   
    Згiдно з пунктом 8.1.4 Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 18.02.2002 N 110 (зареєстрований Мiнiстерством юстицiї України 06.03.2002 за N 226/6514) суть промислового зразка характеризується сукупнiстю вiдображених на зображеннях його суттєвих ознак, якi визначають зовнiшнiй вигляд виробу з його естетичними та/або ергономiчними особливостями. Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнiшнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.
   
    Вiдповiдно до статтi 20 Закону патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав iнших власникiв патентiв.
   
    Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу iз застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числi через Iнтернет, продаж, iмпорт (ввезення) та iнше введення його в цивiльний оборот або зберiгання такого виробу в зазначених цiлях.
   
    Вирiб визнається виготовленим iз застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використанi всi суттєвi ознаки промислового зразка.
   
    Таким чином, якщо у задекларованому товарi не використанi всi суттєвi ознаки промислового зразка, iмпорт або експорт такого товару не може вважатися як використання такого промислового зразка, вiдповiдно не є порушенням прав iнтелектуальної власностi та не вимагає застосування заходiв, передбачених роздiлом XIV Митного кодексу України.
   
    З метою уникнення випадкiв безпiдставних призупинень митного оформлення у зв'язку iз захистом прав iнтелектуальної власностi, у тижневий термiн провести у пiдроздiлах митного оформлення навчання з питань застосування законодавства щодо промислових зразкiв та за результатами iнформувати Департамент митної справи.
   
   Заступник Голови
А.В. Макаренко

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам