Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об определении налогового обязательства по уплате акцизного налога

Об определении налогового обязательства по уплате акцизного налога   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників
   
    ЛИСТ
   
    від 28.09.2015 р. № 22400/10/28-10-06-11
   
   Щодо визначення податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку

   Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників розглянуло лист «…», за результатами розгляду та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.
   
   Відповідно до статті 212 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платниками акцизного податку, зокрема, є:
   
   особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини (п.п. 212.1.1 ст. 212 ПКУ);
   
   особа – суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України (п.п. 212.1.2 ст. 212 ПКУ);
   
   особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законом відповідно до п. 213.3 ст. 213 ПКУ (п.п. 212.1.5 ст. 212 ПКУ);
   
   особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог (п.п.212.1.6 ст. 212 ПКУ).
   
   Згідно із підпунктом 213.3.6 пункту 213.3 статті 213 ПКУ операціями які звільняються від оподаткування акцизним податком є, зокрема, наступні операції з підакцизними товарами:
   
   ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції), за умови подальшого виготовлення з такої сировини готової продукції на митній території України, з якої сплачується акцизний податок, або реалізації такої продукції (підакцизних товарів) на експорт, та пред'явлення контролюючому органу ліцензії на право виробництва. Ця норма не поширюється на операції з ввезення нафтопродуктів.
   
   ввезення на митну територію України тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових виробів або на експорт, та реалізація ферментованої тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами виробникам тютюнових виробів.
   
   Згідно із п.п.213.3.3 п.213.3 ст.213 ПКУ до операцій з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування, зокрема, належать операції з ввезення підакцизних товарів (продукції) з-за меж митної території України на митну територію України, якщо при цьому згідно із законом не справляється податок на додану вартість у зв'язку з розміщенням товарів (продукції) у митних режимах: реімпорту, транзиту, тимчасового ввезення, митного складу, вільної митної зони, безмитної торгівлі, переробки на митній території, знищення або руйнування, відмови на користь держави. У разі порушення умов митних режимів, що передбачають повне або часткове звільнення від оподаткування, особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов'язана обчислити та сплатити суму податкового зобов'язання. У разі коли в зазначених випадках митним законодавством України передбачається вимога щодо здійснення заходів гарантування, така вимога встановлюється і для цілей акцизного податку. Податок справляється, якщо в подальшому щодо таких товарів (продукції) виникають зобов'язання зі сплати податку на додану вартість.
   
   Відповідно до статті 305 Митного кодексу України від 13.03.2012 №4495-VI із змінами та доповненнями (далі - МКУ) надання митним органам забезпечення сплати митних платежів є обов'язковим при ввезенні на митну територію України та/або переміщенні територією України прохідним та внутрішнім транзитом товарів за переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України.
   
   Статтею 306 МКУ визначено способи забезпечення сплати митних платежів.
   
   Імпорт (випуск для вільного обігу) - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України (ст.74 МКУ).
   
   Постановою КМ України від 21.05.2012 № 461 "Про затвердження переліку товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів" (далі – Постанова №461) затверджено перелік товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів. До даного переліку, зокрема, віднесено:
   
Код товару УКТЗЕД Найменування товару
2401 Тютюнова сировина; тютюнові відходи
2402 Сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками
2403 Інший тютюн промислового виробництва та замінники тютюну промислового виробництва; "гомогенізований" або "відновлений" тютюн; тютюнові екстракти та есенції
   
   Враховуючи вищенаведене, якщо платник податків скористався правом звільнення від оподаткування акцизним податком по операціях з підакцизними товарами, визначених у п.п.213.3.6 п.213.3 ст.213 ПКУ, то у разі неможливості виконання встановлених умов такого звільнення, така особа відповідно до ст.212 ПКУ стає платником акцизного податку на загальних підставах.
   
   
   
   Відповідно до п. 213.2 ст. 213 ПКУ до операцій з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком належать операції з:
   
   вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної території України. Товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною декларацією, у тому числі, якщо відвантаження відбулося у звітному періоді, а вивезення (експортування) - у наступному звітному періоді і на дату подання декларації з акцизного податку за звітний місяць наявна така митна декларація;
   
   ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, для їх повернення експортеру. Такі підакцизні товари (продукція) ввозяться їх продавцем (експортером) без подальшої реалізації на митній території України.
   
   Відповідно до статті 82 МКУ експорт (остаточне вивезення) - це митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України без зобов'язань щодо їх зворотного ввезення.
   
   Своєчасне здійснення розрахунків за експортовані товари контролюється фіскальними органами та банківськими установами.
   
   Так, статтею 1 Закону України від 23 вересня 1994 року №185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (далі – Закон №185) визначено, що виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується.
   
   Згідно з п.1.3 р.І «Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.03.1999 №136 якщо договір передбачає поставку товару, здійснення платежу в кілька етапів, то банк здійснює контроль за строками розрахунків за експортними операціями окремо за кожним фактом здійснення поставки товару.
   
   Крім того, згідно з пп.14.1.191 ПКУ постачання товарів – будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.
   
    Підпунктом «в» пп.14.1.191 ПКУ встановлено, що постачанням товарів також вважається будь-яка із зазначених дій платника податку щодо матеріальних активів, якщо платник податку мав право на віднесення сум податку до податкового кредиту у разі придбання зазначеного майна чи його частини (безоплатна передача майна іншій особі; передача майна у межах балансу платника податку, що використовується у господарській діяльності платника податку для його подальшого використання з метою, не пов'язаною із господарською діяльністю такого платника податку; передача у межах балансу платника податку майна, що планувалося для використання в оподатковуваних операціях, для його використання в операціях, що звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню).
   
   Зміст вищенаведених законодавчих приписів надає вичерпну відповідь щодо необхідності дотримання певних норм при здійсненні експортних операцій з метою звільнення від оподаткування акцизним податком.
   
   При цьому повідомляємо, що у разі надання повної інформації щодо зразків тютюнової сировини (умови угоди, умови технологічного процесу, код УКТ ЗЕД при їх постачанні тощо), Вам буде надано більш ґрунтовну відповідь.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам