Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об определении объекта налогообложения рентной платой при добыче нерудных полезных ископаемых для строительных материалов

Об определении объекта налогообложения рентной платой при добыче нерудных полезных ископаемых для строительных материалов   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 07.07.2015 р. № 24294/7/99-99-15-04-01-17

   
Головні управління ДФС в областях, м. Києві,
   Міжрегіональне головне управління ДФС –
   Центральний офіс з обслуговування великих платників
   

   
Про визначення об’єкта оподаткування рентною платою при видобуванні нерудних корисних копалин для будівельних матеріалів

   Пунктом 252.19 ст. 252 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) встановлено порядок визначення об’єкта оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин (далі – Плата). Зокрема, платнику надано право самостійно визначати обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції і нормативних актів, що регламентують вимоги до відповідного виду товарної продукції гірничих підприємств стосовно визначення якості сировини та кінцевого продукту в лабораторіях, атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.
   
   Разом з тим, непоодинокими є випадки зловживання платниками при використанні норми п. 252.19 Кодексу щодо визначення платником об’єкта оподаткування Платою відповідно до вимог затверджених ним схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання шляхом порушення особливих умов використання активів ділянок надр.
   
   Статтею 153 Господарського кодексу України на суб’єктів господарювання, які здійснюють спеціальне використання природних ресурсів, у тому числі й ділянок надр, покладено обов’язок з використання природних ресурсів відповідно до цільового призначення, визначеного при їх наданні (придбанні) для використання у господарській діяльності; а також з ефективного і економного використання природних ресурсів на основі застосування новітніх технологій у виробничій діяльності.
   
   Статтею 45 Кодексу України про надра обов’язок із визначення промислової цінності родовищ, а також затвердження кондицій на мінеральну сировину, що становлять сукупність вимог до якості і кількості корисних копалин, гірничо-геологічних та інших умов розробки кожного родовища покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. Вихідною інформацією для визначення у спеціальних дозволах на користування надрами (далі – Дозвіл) особливих умов на основі техніко-економічних розрахунків, що проводяться виходячи з прогнозної ціни на першу товарну продукцію, одержану з корисних копалин та компонентів або продуктів їх переробки, що підлягають реалізації гірничим (гірничодобувним, гірничопереробним) підприємством, з урахуванням застосування сучасних способів видобутку та технологій переробки корисних копалин, є протоколи Державної комісії по запасах корисних копалин.
   
   Державна фіскальна служба України з метою забезпечення виконання підпунктів 6-7 п. 5 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, звернулася до Державної комісії України по запасах корисних копалин як експертного органу, висновки якого про особливі умови використання кожної ділянки надр зазначаються у кожному Дозволі, за висновком про види товарної продукції гірничого підприємства, що застосовуються в матеріалах геолого-економічної оцінки запасів родовищ нерудних корисних копалин для будівельних матеріалів.
   
   Державна фіскальна служба України направляє для використання у роботі, доведення до підпорядкованих державних податкових інспекцій та інформування платників копію листа Державної комісії України по запасах корисних копалин від 24.06.2015 №328/07 про сукупність видів товарної продукції, що є об’єктом оподаткування для ділянок надр, у Дозволах яких визначено діяльність з видобування нерудних корисних копалин для будівельних матеріалів.
   
   Додаток: на 1 арк. у 1 прим.
   
    Голова
Р.М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам