Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об организации "Горячей линии"

Об организации "Горячей линии"   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.10.2014 р. N 7390/7/99-99-24-01-02-17

   
Керiвникам митниць

   
Щодо органiзацiї "Гарячої лiнiї"

    Враховуючи ситуацiю, яка склалась на сьогоднi в Українi з товарами, що перемiщують волонтери через митний кордон України, розумiючи важливiсть та значення гуманiтарної, благодiйної, технiчної та iншої допомоги, яка надходить до України, вимагаю.
   
    1. Органiзувати роботу цiлодобової "Гарячої лiнiї" з вирiшення питань, якi можуть виникнути пiд час проведення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України донорами гуманiтарної, благодiйної, технiчної допомоги або волонтерами, забезпечивши при цьому наступнi вимоги:
   
    а) вiдповiдальним за роботу "Гарячої лiнiї" визначити посадову особу митницi, за посадою не нижче начальника митного поста або окремого вiддiлу;
   
    б) органiзувати цiлодобове чергування фахiвцiв з вiдповiдним досвiдом роботи для вирiшення питань зi здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються донорами гуманiтарної, благодiйної, технiчної допомоги або волонтерами.
   
    2. Провести роботу серед митних брокерiв, власникiв митних складiв та складiв тимчасового зберiгання з метою визначення пiдприємств, що мають бажання здiйснювати безкоштовну допомогу у виглядi декларування товарiв та надання (безкоштовного) мiсць для зберiгання та митного оформлення товарiв, що перемiщуються донорами гуманiтарної, благодiйної, технiчної допомоги або волонтерами. Оприлюднити назви та адреси визначених пiдприємств.
   
    3. Iнформацiю, щодо роботи чергових "Гарячої лiнiї" та номерiв телефонiв:
   
    - розмiстити на iнформацiйних стендах у пунктах пропуску через державний кордон України;
   
    - довести до вiдома зацiкавлених учасникiв волонтерського руху;
   
    - надати до Iнформацiйно-комунiкацiйного департаменту для розмiщена на офiцiйному Веб-порталi Державної фiскальної служби України.
   
   <...>
   
   Заступник Голови
A.B. Макаренко

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам