Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об организации работы

Об организации работы   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 01.10.2014 р. N 6020/7/99-99-24-01-08-17
   
Митницi Мiндоходiв

   
Про органiзацiю роботи

    Iнформуємо, що у ходi проведення XV Мiжнародної конференцiї "Мiжнароднi автомобiльнi перевезення - проблеми, шляхи їх вирiшення та перспективи розвитку", яка вiдбулася у м. Одеса 8-10 вересня 2014 року, заступником Голови Державної фiскальної служби України Макаренком А.В., Генеральним Секретарем МСАТ Умберто де Претто, Президентом АсМАП України Костюченком Л.M. пiдписано Додаток 3 (копiя додається) до Угоди про спiвробiтництво мiж Держмитслужбою України, АсМАП України та МСАТ вiд 10.09.2004 року.
   
    З огляду на зазначене, до моменту нормативно-правового врегулювання застосування книжки МДП для внутрiшнього перемiщення товарiв у межах митної територiї України "iCarnet" забезпечити прийняття та оформлення зазначених книжок у вiдповiдностi до статей 94, 306 Митного кодексу України, Порядку реалiзацiї положень Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосування книжки МДП, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 21.11.2001 N 755, Порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi транзитних перемiщень, затвердженого наказом Мiнфiну вiд 09.10.2012 N 1066.

(другий абзац втратив чинність згідно листа ДФСУ від 20.11.2014 р. №11219/7/99-99-24-01-04-17)
   
    Провести заняття з особовим складом митниць щодо застосування, оформлення книжок "iCarnet", контролю за перемiщенням товарiв, внесення необхiдної iнформацiї до вiдповiдних ПIК ЄАIС митних органiв.
   
   <...>
   
    З метою проведення роз'яснювальної роботи серед учасникiв ЗЕД, довести до вiдома декларантiв, митних брокерiв, перевiзникiв, експедиторiв iнших зацiкавлених осiб змiст Додатку 3 до Угоди, форму книжки "iСагnеt", вимоги цього листа.
   
    Зразок книжки "iCarnet" буде надiслано додатково окремим листом.
   
    Додатки:
    форма звiту про випадки застосування "iCarnet";
    сканована копiя Додатку 3 до Угоди в електронному виглядi.
   
   Заступник Голови
А.В. Макаренко

   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам