Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об организации работы по администрированию единого налога для юридических лиц

Об организации работы по администрированию единого налога для юридических лиц   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.11.2014 р. N 11686/7/99-99-15-03-01-17
   
   Про організацію роботи з адміністрування єдиного податку для юридичних осіб

   Державна фіскальна служба України з метою ефективного адміністрування єдиного податку з юридичних осіб та уникнення порушень, які можуть виникнути під час реєстрації юридичних осіб платниками єдиного податку, повідомляє наступне.
   
   Юридична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає встановленим вимогам та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
   
   Щодо визначення доходу платника єдиного податку - юридичної особи
   
   Доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі.
   
   Датою отримання доходу платника єдиного податку - юридичної особи є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
   
   Щодо обмежень по застосуванню спрощеної системи оподаткування
   
   Однією з головних умов перебування на спрощеній системі оподаткування є те, що платники єдиного податку - юридичні особи повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).
   
   При цьому не можуть бути платниками єдиного податку суб'єкти господарювання - юридичні особи, які здійснюють:
   
   • діяльність з організації, проведення азартних ігор;
   
   • обмін іноземної валюти;
   
   • виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів);
   
   • видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
   
   • видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
   
   • діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейерами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Кодексу; діяльність з управління підприємствами;
   
   • діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
   
   • діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
   
   • діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.
   
   Разом з тим право на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності не розповсюджується на:
   
   • страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
   
   • суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;
   
   • представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
   
   • юридичні особи - нерезиденти;
   
   • суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
   
   Щодо права платників єдиного податку - юридичних осіб здійснювати лізингові (орендні) операції та надавати в оренду рухоме та нерухоме майно
   
   Згідно з п. 1 ст. 1 Закону України від 12 липня 2001 року N 2664-III "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон N 2664) до фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг.
   
   Враховуючи ст. 4 Закону N 2664, фінансовий лізинг належить до фінансових послуг.
   
   Відповідно до п. 2.1 Положення про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.01.2004 р. N 21, юридична особа має можливість надавати послугу з фінансового лізингу, якщо у предметі діяльності, визначеному установчими (засновницькими) документами, передбачено здійснення діяльності з надання послуг з фінансового лізингу та враховано вимоги законодавства щодо можливості суміщення фінансових послуг.
   
   Враховуючи вищевикладене, обмеження щодо застосування спрощеної системи оподаткування, передбачене Кодексом, стосується фінансових установ. Дане положення не поширюється на юридичних осіб - суб'єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають послуги з фінансового лізингу.
   
   Юридичні особи, що не є фінансовими установами, які здійснюють лізингові (орендні) операції, надають в оренду рухоме і нерухоме майно, мають право бути платниками єдиного податку, якщо ними виконуються інші умови застосування спрощеної системи оподаткування.
   
   Щодо анулювання реєстрації платників єдиного податку - юридичних осіб у разі наявності податкового боргу
   
   Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу, зокрема, у разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених главою 1 розділу XIV Кодексу.
   
   Анулювання реєстрації платника єдиного податку проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб'єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.
   
   Однією із підстав анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу є несплата протягом двох послідовних кварталів податкового боргу, що виник у платника єдиного податку.
   
   Таким чином, платник єдиного податку - юридична особа, у якого виник податковий борг (з єдиного податку та/або інших податків і зборів) у поточному кварталі протягом наступних двох кварталів має можливість сплатити цей податковий борг. У разі його несплати такому платнику податків анулюється реєстрація в останній день другого із двох послідовних кварталів.
   
   Варто також звернути увагу на те, що у разі відсутності підстав для відмови у реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку контролюючий орган зобов'язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку. У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку контролюючий орган зобов'язаний надати протягом двох робочих днів з дня подання суб'єктом господарювання відповідної заяви письмову вмотивовану відмову.
   
   Враховуючи викладене, доручаємо:
   
   • організувати роботу з підпорядкованими підрозділами державних податкових інспекцій в частині дотримання термінів реєстрації юридичних осіб платниками єдиного податку та внесення необхідної інформації в реєстр платників єдиного податку 1C "Податковий блок", своєчасного анулювання реєстрації платників єдиного податку - юридичних осіб у разі наявності визначених законодавством підстав;
   
   • довести лист до підпорядкованих державних податкових інспекцій у районах, містах (крім м. Києва), районах у містах та об'єднаних державних податкових інспекцій головних управлінь ДФС (Міндоходів) для керівництва в роботі.
   
   Директор Департаменту
   
Ю. Лапшин

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6169 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам