Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об особенностях налогообложения доходов физических лиц от предоставления недвижимости в аренду (субаренду)

Об особенностях налогообложения доходов физических лиц от предоставления недвижимости в аренду (субаренду)   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
    ЛИСТ
   
   від 17.11.2015 р. № 3027/10/10-36

   Головне управління ДФС у Київській області розглянуло Ваш запит на отримання індивідуальної податкової консультації та в межах компетенції повідомляє наступне.
   
   Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України (далі - ЦКУ), Законом України від 06 жовтня 1998 року N 161-XIV "Про оренду землі" (далі - Закон N 161), іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.
   
   Відповідно до ст. 13 Закону N 161 та ст. 759 ЦКУ договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.
   
   Однією з істотних умов договору оренди землі є строк дії договору оренди (ст. 15 Закону N 161).
   
   Договір оренди землі припиняється, зокрема, у разі закінчення строку, на який його було укладено (ст. 31 Закону N 161).
   
   При цьому, перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи не є підставою для зміни умов або розірвання договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі (ст. 32 Закону N 161).
   
   Спадкування є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) (ст. 1216 ЦКУ).
   
   До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (ст. 1218 ЦКУ).
   
   Пунктом 1 ст. 1225 ЦКУ встановлено, що право власності на земельну ділянку переходить до спадкоємців на загальних підставах із збереженням її цільового призначення.
   
   Згідно із ст. 21 Закону N 161 орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі. Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до ПКУ).
   
   Водночас слід зазначити, що відповідно до п. 162.3 ст. 162 ПКУ у разі смерті платника податку - орендодавця (за відсутності податкових зобов'язань як нерезидента згідно з ПКУ) податок за останній податковий період справляється з нарахованих на його користь доходів. Відповідно до цього останнім податковим періодом вважається період, який закінчується днем, на який відповідно припадає смерть такого платника податку.
   
   Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями) (далі - ПКУ).
   
   До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку відповідно до пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 ПКУ включається дохід від надання майна, зокрема, в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ст. 170 ПКУ.
   
   Особливості оподаткування доходів фізичної особи від надання нерухомості в оренду (суборенду) регламентується п. 170.1 ст. 170 ПКУ, згідно з пп. 170.1.1 якого податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар.
   
   При цьому згідно з пп. 170.1.4 п. 170.1 ст. 170 ПКУ доходи, зазначені у підпунктах 170.1.1 - 170.1.3 цього пункту, оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) за ставками 15 або 20 відс., визначеними п. 167.1 ст. 167 ПКУ.
   
   Відповідно до пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включається дохід від надання майна, зокрема в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) (пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 ПКУ).
   
   Ставка збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).
   
   Згідно з Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 N 4, під ознакою доходу "106" відображається орендна плата за договором оренди нерухомого майна, яка нарахована на користь померлого орендодавця - фізичної особи податковим агентом із зазначенням його реєстраційного номера облікової картки.
   
   Відповідно до пп. 3.11 п. 3 Порядку в розділі II податкового розрахунку форми N 1ДФ відображаються відомості: у рядку "Військовий збір" загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками).
   
   У разі якщо податковим агентом (орендарем) після смерті фізичної особи (орендодавця) за договором оренди землі продовжується нарахування орендної плати, то податковий агент не відображає відомості про нараховані суми орендної плати у податковому розрахунку форми N 1ДФ, оскільки відсутній суб'єкт, на користь якого проводиться таке нарахування.
   
   Разом з цим, у податковому розрахунку форми N 1ДФ відображається орендна плата за договором оренди землі, яка нарахована податковим агентом - орендарем на користь спадкоємців, у тому податковому періоді, в якому така сума фактично буде виплачена, із відповідним оподаткуванням та зазначенням суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору, утриманого (перерахованого) до відповідного бюджету.

   
   Крім того повідомляємо, що відповідно до пп.14.1.172 п.14.1 ст.14 ПКУ податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган.
   
   Слід зазначити, що згідно із ст.52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   При цьому зазначаємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони мають роз'яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.
   
   Заступник начальника
О.М. Форосенко

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам