Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об особенностях передачи в аренду имущества, полученного физическим лицом - предпринимателем по договору займа

Об особенностях передачи в аренду имущества, полученного физическим лицом - предпринимателем по договору займа   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.12.2015 р. № 2095/14/10-36-17-01

   
   
   Головне управління ДФС у Київській області в межах компетенції розглянуло Ваше звернення та в межах компетенції повідомляє наступне.
   
   Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   
   Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755 – IV (зі змінами та доповненнями) (далі - ПКУ) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження й обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.
   
   Функції фіскальних органів визначені п. 191.1 ст. 191 ПКУ, зокрема, здійснення адміністрування податків, зборів, платежів.
   
   Нормами ПКУ, зокрема статтею 14 «Визначення понять» не визначено значення поняття «Договір позички».
   
   Слід зазначити, що особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників регулюються Цивільним кодексом України від 16.01.2003 року №435-IV (зі змінами та доповненнями) (далі - ЦКУ).
   
   Правові засади позички визначені Главою 60 ЦКУ «Позичка».
   
   За договором позички відповідно до п. 1 ст. 827 ЦКУ одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку.
   
   Відповідно до п.1 ст. 181 ЦКУ до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.
   
   Також, відповідно до ст. 190 ЦКУ майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки.
   
   Пунктом 3 статті 827 визначено, що до договору позички застосовуються положення глави 58 ЦКУ.
   
   В свою чергу згідно з ст. 761 глави 58 ЦКУ право передання майна у найм має власник речі або особа, якій належать майнові права.
   
   Згідно з пп. 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 ПКУ не можуть бути платниками єдиного податку, зокрема, фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів.
   
   Узагальнюючою податковою консультацією щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності фізичними особами – підприємцями, які здійснюють діяльність з надання нерухомого майна в оренду, затвердженою наказом ДПС України від 20.02.2012 року №136, визначено, що фізична особа – підприємець може перебувати на спрощеній системі оподаткування та здавати частину житлового приміщення в оренду (в межах визначених пп. 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 ПКУ), за умови якщо решта житлового приміщення не перебуває в оренді.
   
   При цьому, відповідно до п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом платника фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті.
   
   Відповідно до п. 292.3 ст. 292 ПКУ до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).
   
   Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.
   
   Також, відповідно до пп. 170.1.2 п. 170.1 ст. 170 ПКУ дохід визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу визначається за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюються органом місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких вона розташована, та оприлюднюється у спосіб, найбільш доступний для жителів такої територіальної громади.
   
   Крім того повідомляємо, що відповідно до пп.14.1.172 п.14.1 ст.14 ПКУ податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган.
   
   Слід зазначити, що згідно із ст.52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   При цьому зазначаємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони мають роз'яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.
   
   
   Заступник начальника
О.М. Форосенко

   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам