Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об особенностях проведения проверок бюджетного возмещения НДС

Об особенностях проведения проверок бюджетного возмещения НДС   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 07.07.2015 р. N 24403/7/99-99-15-01-01-17
   
   Щодо особливостей проведення перевірок бюджетного відшкодування ПДВ

   Державна фіскальна служба України <...> надає роз'яснення щодо особливостей проведення перевірок бюджетного відшкодування ПДВ і упередження неправомірно задекларованих сум з урахуванням змін до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у порядку проведення відповідних перевірок, що набирають чинності з 1 липня цього року.
   
   Відповідно до пункту 200.20 статті 200 Кодексу контролюючий орган у разі встановлення фактів невідповідності критеріям автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ та відсутності у такого платника права на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ зобов'язаний протягом 17 календарних днів після граничного терміну подання звітності повідомити платника податку про відповідне рішення та надати детальні пояснення і розрахунки за критеріями, значення яких не дотримано (по податковій звітності за травень цього року - не пізніше 07.07.2015 р.).
   
   Оскільки бюджетним відшкодуванням відповідно до підпункту 14.1.18 пункту 14.1 статті 14 Кодексу є відшкодування від'ємного значення ПДВ на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки платника, відповідність критеріям автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ є обставиною, за якою суб'єкт господарювання може отримати бюджетне відшкодування за результатами камеральної перевірки, яка відповідно до абзацу другого пункту 200.18 статті 200 Кодексу проводиться протягом 20 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання податкової декларації (у липні 2015 року - не пізніше 10.07.2015 р.).
   
   Згідно з пунктом 75.1.1 статті 75 Кодексу дані системи електронного адміністрування ПДВ (дані органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування ПДВ, дані Єдиного реєстру податкових накладних та дані митних декларацій) вважаються складовою камеральної перевірки податкової звітності з ПДВ, у тому числі з питань правомірності нарахування сум бюджетного відшкодування.
   
   Таким чином, при здійсненні камеральної перевірки податкової звітності з ПДВ із заявленими сумами бюджетного відшкодування обов'язковим є опрацювання декларацій платників за такими напрямами:
   
   • відповідність даних додатка 2 до податкової декларації з ПДВ, зокрема за періоди, у яких виникло від'ємне значення різниці податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ;
   
   • виявлення арифметичних або логічних помилок у декларації, у тому числі правомірність відображення показника збільшення залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду з врахуванням результатів попередніх перевірок (камеральних/документальних), проведених органом ДФС;
   
   • з'ясування відповідності даних декларації з ПДВ та даних Єдиного реєстру податкових накладних;
   
   • аналіз формування податкового кредиту з використанням всіх наявних інформаційних даних;
   
   • з'ясування відповідності даних декларації з ПДВ та даних митних декларацій (рядки 2.1 та 12.1 декларації), застосованого типу митних декларацій;
   
   Довідково: керуючись тим, що відповідно до пункту 187.8 статті 187 Кодексу датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення, при з'ясуванні відповідності показників рядків 12.1 (12.1.1, 12.1.2), а також 2.1 податкової декларації з ПДВ оформленим митним деклараціям враховувати, що за наявності обсягу відомостей (даних), достатніх для завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у заявлений митний режим, митна декларація відповідно до статті 258 Митного кодексу України заповнюється у звичайному порядку, що відповідно до Класифікатора типів декларацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 20.09.2012 р. N 1011, відмічається:
   
   • у разі вивезення товарів - літерним кодом напрямку переміщення ЕК, літерним кодом типу декларації АА;
   
   • у разі ввезення товарів - літерним кодом напрямку переміщення ІМ, літерним кодом типу декларації АА;
   
   • звірка даних декларації з наявними в органах ДФС інформаційними базами даних та з'ясування відповідності номенклатури та вартості імпортованих та/або підакцизних товарів митних декларацій та податкових накладних;
   
   • вивчення обставин виникнення або стану усунення виявлених розбіжностей (заниження податкових зобов'язань, завищення податкового кредиту);
   
   • виявлення ймовірних схем залучення платником до ланцюгів постачання ризикових контрагентів, які при здійсненні оподатковуваних операцій не задекларували податкові зобов'язання з ПДВ або за якими на дату опрацювання наявна інформація про сумнівний податковий кредит, у тому числі за ланцюгами постачання тощо.
   
   Разом з цим відсутність права на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ не позбавляє платника права на отримання відшкодування у загальному порядку, зокрема за результатами камеральної перевірки, яка проводиться протягом 30 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання податкової декларації.
   
   Одночасно повідомляємо, що відповідно до пункту 37 підрозділу 2 розділу XX Кодексу контролюючі органи не здійснюватимуть документальні позапланові виїзні перевірки щодо достовірності сум бюджетного відшкодування сум ПДВ, заявлених платниками у звітних періодах, що настають після 01.07.2015 р., оскільки з 01.07.2015 р. призупиняється дія підпункту 78.1.8 пункту 78.1 статті 78, абзацу четвертого пункту 82.4 статті 82, пункту 200.11 статті 200, а також дія пункту 200.14 статті 200 Кодексу в частині проведення документальних позапланових виїзних перевірок сум бюджетного відшкодування ПДВ.
   
   При цьому наголошуємо, що мораторій на проведення у 2015 та 2016 роках перевірок платників, запроваджений пунктом 3 Закону України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", не розповсюджується на перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців з обсягом доходу понад 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік, з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.
   
   Контролюючі органи можуть скористатися правом і відповідно до пункту 73.3 статті 73 Кодексу звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.
   
   Якщо за наслідками отримання податкової інформації або перевірок інших платників податків буде виявлено факти, що свідчитимуть про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, і платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на такий обов'язковий письмовий запит (із зазначенням порушень платником податків податкового, валютного та іншого законодавства) протягом 10 робочих днів з дня його отримання відповідно до підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Кодексу, контролюючий орган має право ініціювати здійснення документальної позапланової перевірки.
   
   Крім того інформація, отримана за результатами опрацювання / камеральної перевірки податкової звітності з ПДВ платника податку, підлягає аналізу та накопиченню з метою вивчення стану платіжної дисципліни, динаміки самостійного виправлення помилок, дії норм Кодексу в частині адекватності ставок оподаткування та системи пільг, а також для формування податкової історії суб'єкта господарювання та інформування (у довільній формі) підрозділів податкового та митного аудиту для врахування при організації контрольно-перевірочних заходів (документальних планових виїзних перевірок) у наступних періодах.
   
   Правомірність нарахування сум бюджетного відшкодування не підлягає підтвердженню у разі виявлення в ході опрацювання / камеральної перевірки податкової звітності з ПДВ платника податку фактів, що можуть свідчити про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства.
   
   У разі якщо за результатами перевірки, у тому числі камеральної, виявлено невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у декларації з ПДВ, орган ДФС згідно з пунктом 58.1 статті 58 Кодексу надсилає платнику ПДВ податкове повідомлення-рішення згідно з Порядком направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.11.2012 р. N 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 року за N 2135/22447 (далі - Наказ N 1236):
   
   • за формою "В1" згідно з додатком 5 до Наказу N 1236 - у разі встановлення перевищення суми бюджетного відшкодування ПДВ через заниження податкових зобов'язань або завищення податкового кредиту з ПДВ;
   
   • за формою "В3" згідно з додатком 7 до Наказу N 1236 - у разі з'ясування факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування.
   
   У разі узгодження прийнятих (не оскарження) податкових повідомлень-рішень протягом десяти календарних днів, що настають за днем їх отримання (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем її закінчення), завищена сума, на яку складено повідомлення-рішення, зменшується в інтегрованій картці платника податків, що ведеться у контролюючому органі.
   
   При цьому за умови відсутності порушень норм статей 197 - 199 Кодексу сума, на яку відмовлено у бюджетному відшкодуванні (за формою "В3"), може бути врахована платником у збільшення значення рядків "збільшено/зменшено залишок від'ємного значення (від'ємного значення попередніх звітних податкових періодів) за результатами перевірки контролюючого органу" податкової декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, на який припадає день узгодження такого податкового повідомлення-рішення.
   
   У разі коли платник податків скористається правом, передбаченим статтею 56 Кодексу, і оскаржить в адміністративному порядку вказані податкові повідомлення-рішення, необхідно розглядати такі скарги із використанням належним чином засвідчених копій документів, розрахунків та доказів, які платник податків вважатиме за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 Кодексу, а також інформації органу ДФС, яким прийнято ці податкові повідомлення-рішення.
   
   Одночасно на виконання пункту 200.20 статті 200 Кодексу Державна фіскальна служба України надає для опрацювання перелік суб'єктів господарювання, які відповідно до Порядку визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 р. N 1128, за попередньо отриманими показниками відповідають таким критеріям (за деклараціями з ПДВ за травень 2015 року).
   
   Зважаючи на викладене, за результатами проведеної роботи зобов'язую забезпечити:
   
   • своєчасне повідомлення платників податку про невідповідність критеріям, що надають право на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ;
   
   • якісне проведення камеральних перевірок податкової звітності платників ПДВ із задекларованими до бюджетного відшкодування сумами ПДВ (рядки 23, 30 декларацій з ПДВ);
   
   • ініціювання документальних виїзних (невиїзних) перевірок у необхідних випадках;
   
   • прийняття податкових повідомлень-рішень у разі виявлення порушень норм чинного законодавства при розрахунку бюджетного відшкодування ПДВ;
   
   • продовження інформативної та роз'яснювальної роботи щодо переваг належної податкової культури платників, відмови від використання непрозорого механізму формування сум бюджетного відшкодування ПДВ та застосування схем ухилення від оподаткування, зокрема у період дії мораторію на проведення ряду контрольно-перевірочних заходів.
   
   Голова
   
Р. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам