Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об освобождении от налогообложения как неприбыльной организации

Об освобождении от налогообложения как неприбыльной организации   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 31.03.2015 р. № 6698/6/99-99-19-02-02-15
   
   Про надання роз'яснення

   Державна фіскальна служба України розглянула лист <...> щодо звільнення від оподаткування як неприбуткової організації і повідомляє.
   
   Після внесення змін до Податкового кодексу України (далі — Кодекс) Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі — Закон № 71), починаючи з 01 січня 2015 року, змінено порядок оподаткування неприбуткових організацій.
   
   Підпунктом 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Кодексу визначено, що неприбуткові підприємства, установи та організації — це підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності і меценатства та іншої діяльності, передбаченої законодавством.
   
   Підпунктом 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу встановлено, що не є платниками податку на прибуток:
   
   бюджетні установи;
   
   громадські об'єднання, політичні партії, релігійні, благодійні організації, пенсійні фонди, метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.
   
   З метою оподаткування центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде реєстр всіх установ та організацій, які зазначені у підпунктах 1 та 2 цього підпункту.
   
   Такі установи та організації не є платниками податку на прибуток лише після їх внесення до Реєстру неприбуткових організацій та установ (далі — Реєстр) контролюючими органами в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
   
   Згідно з положеннями ст. 1 Закону України від 22 березня 2012 року № 4572-VI «Про громадські об'єднання» із змінами та доповненнями (далі — Закон № 4572) громадське об'єднання — це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
   
   За організаційно — правовою формою громадське об'єднання утворюється як громадська організація або громадська спілка.
   
   Якщо засновниками та членами (учасниками) громадського об'єднання є фізичні особи, то таке громадське об'єднання вважається громадською організацією. У разі коли засновниками громадського об'єднання є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи, то таке громадське об'єднання є громадською спілкою.
   
   Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.
   
   Одним із принципів діяльності громадських об'єднань є відсутність майнового інтересу, яка передбачає, що члени (учасники) громадського об'єднання не мають права на частку майна громадського об'єднання та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи) (п. 6 ст. З Закону № 4572).
   
   Громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи, підлягає реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.
   
   Відповідно до вимог п. З ст. 10 Закону № 4572 у загальній назві громадського об'єднання зазначається його організаційно — правова форма («громадська організація», «громадська спілка»). Крім того, згідно з п. 1 ст. 17 Закону № 4572 громадські об'єднання обліковуються в Реєстрі громадських об'єднань, який веде уповноважений орган з питань реєстрації.
   
   Отже, якщо непідприємницька організація є громадським об'єднанням, утвореним з урахуванням вимог Закону № 4572, така організація може скористатися правом для отримання статусу неприбуткової організації відповідно до положень п.п. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу за умови, що метою її діяльності не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.
   
   До внесення змін до Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 № 37, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2013 за № 267/22799, починаючи з 01.01.2015, установи та організації, внесені станом на 31.12.2014 до Реєстру та включені до переліку установ та організацій, зазначеного у п.п. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу, а також відповідають умовам, встановленим абзацом 2 цього підпункту (метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій), продовжують використовувати статус неприбутковості.
   
   В.о. Голови
М. В. Мокляк

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам