Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отдельных вопросах налогообложения НДС

Об отдельных вопросах налогообложения НДС   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 24.11.2015 р. № 1633/10/02-32-15-01
   
   Щодо окремих питань оподаткування податку на додану вартість

   Головне управління ДФС у Вінницькій області розглянуло запит Особи 1 від 20.10.2015 року № 36 (№ 1141/10/02-32-26-10 від 26.10.2015 р.) щодо окремих питань оподаткування податку на додану вартість та в межах компетенції повідомляє.
   
   1. Щодо оподаткування податком на додану вартість операцій пов’язаних з експлуатацією та підтриманням в робочому стані об’єктів невиробничого призначення, що знаходяться на балансі підприємства: придбання електроенергії, газу, матеріалів для поточних ремонтів на утримання гуртожитку, в якому безкоштовно проживають працівники підприємства.
   
   Відповідно до п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:
   
   а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;
   
   б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);
   
   в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;
   
   г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.
   
   Пунктом 198.5 ст. 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п.189.1 ст.189, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:
   
   а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до ст.196 цього Кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених пп. 196.1.7 п. 196.1 ст. 196 ПКУ);
   
   б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до ст.197, підрозділу 2 розділу XX ПКУ, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених пп. 197.1.28 п. 197.1 ст. 197 ПКУ);
   
   в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
   
   г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.
   
   2. Щодо оподаткування податком на додану вартість операцій пов’язаних з наданням послуг безкоштовного харчування працівникам підприємства.
   
   Харчування працівників розділяють на два види: обов'язкове (передбачене законодавством) і добровільне. Форми його організації найрізноманітніші - від утримання підприємством власних їдалень або буфетів до перепродажу своїм працівникам обідів, куплених у сторонніх осіб (кафе, приватних підприємців тощо). Коли роботодавець надає послуги безкоштовного харчування працівників — це є соціальною гарантією трудовому колективу. Зазвичай її закріплюють у колдоговорі у розділі, присвяченому соціальним гарантіям.
   
   Керуючись п. 198.1 ст. 198 ПКУ право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:
   
   а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;
   
   б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності).
   
   Тобто сума ПДВ, сплачена (нарахована) підприємством в оплаті вартості харчування, включається до податкового кредиту відповідно до ст. 198 та ст. 201 ПКУ.
   
   На вартість поставленого своїм співробітникам харчування підприємство нараховує податкові зобов'язання з ПДВ. Згідно з п. 188.1 ст. 188 ПКУ база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості (у разі здійснення контрольованих операцій – не нижче звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 ПКУ) з урахуванням загальнодержавних податків та зборів.
   
   3. Щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з безоплатної передачі товарів, робіт, послуг населенню та об’єктам соціальної сфери в сільській місцевості.
   
   Відповідно до п. 185.1 ст. 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з:
   
   а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу;
   
   б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.
   
   Згідно з пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 ПКУ постачання товарів – будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Підпунктом «в» цієї ж норми встановлено, що постачанням товарів також вважається будь-яка із зазначених дій платника податку щодо матеріальних активів, якщо платник податку мав право на віднесення сум податку до податкового кредиту у разі придбання зазначеного майна чи його частини (безоплатна передача майна іншій особі; передача майна у межах балансу платника податку, що використовується у господарській діяльності платника податку для його подальшого використання з метою, не пов'язаною із господарською діяльністю такого платника податку; передача у межах балансу платника податку майна, що планувалося для використання в оподатковуваних операціях, для його використання в операціях, що звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню).
   
   З наведеного вище випливає, що безоплатна передача товару вважається його постачанням.
   
   Згідно з пунктом 188.1 ПКУ база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості (у разі здійснення контрольованих операцій – не нижче звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 ПКУ) з урахуванням загальнодержавних податків та зборів. Безоплатна передача товарів передбачає, що договірна вартість дорівнює нулю, тому й податкові зобов’язання з ПДВ за цією операцією дорівнюють також нулю (якщо це неконтрольована операція). Але платнику податку, який здійснює безоплатну передачу товару, необхідно враховувати вимоги п. 198.5 ст. 198 ПКУ.
   
   Таким чином, при безоплатній передачі товарів, робіт, послуг, необоротних активів платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 ПКУ, якщо під час їх придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту.
   
   База оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції, а за товарами, роботами, послугами - виходячи з вартості їх придбання відповідно до пункту 189.1 ПКУ.
   
   
   Перший заступник начальника
    ГУ ДФС у Вінницькій області
   
Р.В. Осмоловський

фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
1724 2
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам