Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отражении результатов совместной деятельности в декларации по налогу на прибыль

Об отражении результатов совместной деятельности в декларации по налогу на прибыль   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 07.11.2014 р. N 6455/6/99-99-19-02-02-15
   
   Щодо відображення результатів спільної діяльності в декларації з податку на прибуток

   Державна фіскальна служба України розглянула лист <...> щодо практичного застосування норм Податкового кодексу України (далі - Кодекс) і повідомляє.
   
   Відповідно до п. 1 ст. 1139 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 p. N 435-IV прибуток, одержаний учасниками договору простого товариства в результаті їх спільної діяльності, розподіляється пропорційно до вартості вкладів учасників у спільне майно, якщо інше не встановлено договором простого товариства або іншою домовленістю учасників.
   
   Порядок оподаткування спільної діяльності на території України без створення юридичної особи встановлено п. 153.14 ст. 153 Кодексу.
   
   Так, відповідно до пп. 153.14.1 п. 153.14 ст. 153 Кодексу спільна діяльність без створення юридичної особи провадиться на підставі договору про спільну діяльність.
   
   Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку (пп. 153.14.2 п. 153.14 ст. 153 Кодексу).
   
   Виплата (нарахування) частини прибутку, отриманого учасниками спільної діяльності, оподатковується за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, особою, уповноваженою вести облік результатів спільної діяльності до/або під час такої виплати (пп. 153.14.3 п. 153.14 ст. 153 Кодексу).
   
   Крім того, у разі виплати доходів нерезидентам з таких доходів утримується податок на прибуток відповідно до положень п. 160.2 ст. 160 Кодексу, який сплачується до бюджету під час такої виплати.
   
   Відповідно до п. 152.9 ст. 152 Кодексу для цілей розділу III "Податок на прибуток підприємств" використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. Базовим податковим (звітним) періодом для цілей цього розділу є календарний квартал або календарний рік для платників податків, визначених у п. 57.1 ст. 57 Кодексу.
   
   Згідно з п. 57.1 ст. 57 Кодексу платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.
   
   Форма податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (далі - Декларація) затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 16.12.2013 р. N 810.
   
   При цьому прибуток від спільної діяльності, який розподілено між учасниками протягом звітного (податкового) періоду, відображається в рядку 08 Декларації.
   
   Прибуток від спільної діяльності, який не розподілено між учасниками протягом звітного (податкового) періоду, відображається в рядку 09 Декларації.
   
   Результати спільної діяльності оподатковуються податком на прибуток за ставкою, встановленою п. 151.1 ст. 151 Кодексу, таким чином:
   
   • при виплаті (нарахуванні) частини прибутку учасниками до/або під час такої виплати;
   
   • загальна сума нарахованого від спільної діяльності податку на нерозподілений прибуток між учасниками сплачується за підсумками звітного періоду та відображається в рядку 10 Декларації.
   
   Щомісячний авансовий внесок з податку на прибуток договору про спільну діяльність розраховується як загальна сума нарахованого до сплати податку на прибуток за звітний (податковий) рік, поділеного на 12 місяців, та відображається у рядку 18 Декларації. Сплата щомісячного авансового внеску з податку на прибуток здійснюється не пізніше 30-го числа звітного місяця.
   
   Голова
   
І. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам