Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об учете расходов на приобретение акций и корпоративных прав, выраженных в другой, чем ценные бумаги, форме, понесенных до 01.01.2013 г.

Об учете расходов на приобретение акций и корпоративных прав, выраженных в другой, чем ценные бумаги, форме, понесенных до 01.01.2013 г.   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 13.10.2014 р. N 4983/6/99-99-19-02-02-15
   
   Щодо врахування витрат на придбання акцій та корпоративних прав, виражених в іншій, ніж цінні папери, формі, понесених до 01.01.2013 р.

   Державна фіскальна служба України розглянула лист <...> щодо врахування витрат на придбання акцій та корпоративних прав, виражених в іншій, ніж цінні папери, формі (часток в статутному капіталі), одержаних від учасників як внесок в статутний капітал в обмін на корпоративні права (частки) товариства, у зв'язку з продажем таких акцій та корпоративних прав і повідомляє.
   
   Відповідно до абзацу "б" пп. 14.1.81 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) фінансові інвестиції - господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів.
   
   До фінансових інвестицій, зокрема, відносяться прямі інвестиції.
   
   Прямі інвестиції - господарські операції, що передбачають внесення коштів або майна в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою при їх розміщенні такою особою.
   
   Згідно з вимогами ст. 86 Господарського кодексу України вкладами учасників та засновників господарського товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, у тому числі в іноземній валюті.
   
   Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та засновника у статутному капіталі товариства.
   
   Облік загального фінансового результату (прибутку/збитку) за операціями з торгівлі цінними паперами ведеться платником податку окремо від інших доходів і витрат (пп. 153.8.1 п. 153.8 ст. 153 Кодексу).
   
   Платник податку визначає фінансовий результат за операціями з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, окремо від фінансового результату за операціями з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі.
   
   Платники податку визначають фінансовий результат за операціями з цінними паперами відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку шляхом зменшення прибутків за операціями з цінними паперами на суму збитків від операцій з іншими цінними паперами протягом такого звітного періоду.
   
   Прибуток за кожною окремою операцією з цінними паперами розраховується як позитивна різниця між доходом від такого відчуження та сумою витрат у зв'язку з придбанням таких цінних паперів за винятком операцій з торгівлі борговими цінними паперами, в яких сума доходу від відчуження зменшується на суму нарахованих, але не отриманих процентів і оподаткування яких здійснюється відповідно до п. 137.18 Кодексу, та сума витрат з придбання таких цінних паперів зменшується на суму сплачених процентів продавцю, нарахованих згідно з умовами випуску таких цінних паперів.
   
   Збиток за кожною окремою операцією з цінними паперами розраховується як від'ємна різниця між доходом від такого відчуження та сумою витрат у зв'язку з придбанням таких цінних паперів за винятком операцій з торгівлі борговими цінними паперами, в яких сума доходу від відчуження зменшується на суму нарахованих, але не отриманих процентів і оподаткування яких здійснюється відповідно до п. 137.18 Кодексу, та сума витрат з придбання таких цінних паперів зменшується на суму сплачених процентів продавцю. Для цілей цього пункту дохід платника податку від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів визнається на дату переходу покупцеві права власності на такі цінні папери.
   
   Витрати платника податку на користь продавця або емітента цінних паперів визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від відчуження таких цінних паперів.
   
   Підпункти 153.8.2 - 153.8.4 п. 153.8 ст. 153 Кодексу визначають особливості обліку прибутку та збитку від операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі та які не перебувають в обігу на фондовій біржі.
   
   Пунктом 153.9 ст. 153 Кодексу визначено, що фінансовий результат від операцій з продажу та інших способів відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, акцій приватних акціонерних товариств, цінних паперів, емітованих нерезидентами, розраховується як різниця між доходом від такого відчуження та сумою витрат у зв'язку з придбанням таких цінних паперів, інших, ніж цінні папери, корпоративних прав.
   
   Прибуток, отриманий від таких операцій, включається до складу доходів, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, а збиток - до складу витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування.
   
   Разом з цим нормами п. 31 підрозділу 4 розділу XX Кодексу передбачено, що від'ємний фінансовий результат за операціями з цінними паперами, деривативами, корпоративними правами, випущеними в іншій, ніж цінні папери, формі, сформований станом на 1 січня 2013 року, не враховується при визначенні фінансового результату за операціями з цінними паперами, деривативами, корпоративними правами, випущеними в іншій, ніж цінні папери, формі, в наступних звітних податкових періодах.
   
   При визначенні прибутків/збитків у порядку, передбаченому пп. 153.8 і 153.9 ст. 153 Кодексу, витрати, понесені (нараховані) платниками податків при придбанні цінних паперів, деривативів, корпоративних прав, випущених в іншій, ніж цінні папери, формі до 1 січня 2013 року, враховуються при їх подальшому відчуженні в повному обсязі на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення витрат.
   
   Не підлягають повторному включенню до складу витрат платника податку суми, відображені у складі витрат платника податку, у тому числі в частині амортизації необоротних активів (п. 138.3 ст. 138 Кодексу).
   
   Таким чином, якщо платник податку на прибуток отримав пряму інвестицію у вигляді цінних паперів та корпоративних прав, виражених в іншій, ніж цінні папери, формі (часток), то у разі подальшого відчуження (продажу) таких цінних паперів та корпоративних прав (часток), платник податку на прибуток має право на визнання витрат за цими операціями при визначенні фінансового результату від операцій з продажу та інших способів відчуження таких акцій та корпоративних прав (часток) з урахуванням норм пп. 153.8 та 153.9 ст. 153 Кодексу.
   
   Враховуючи обмеження, встановлені п. 31 підрозділу 4 розділу XX Кодексу, при визначенні фінансового результату від операцій з цінними паперами та вираженими в іншій, ніж цінні папери, формі корпоративними правами платник податку має право у разі відчуження після 01.01.2013 р. цінних паперів та виражених в іншій, ніж цінні папери, формі, корпоративних прав, враховувати понесені до 01.01.2013 р. витрати на їх придбання в частині витрат, за рахунок яких виникло від'ємне значення фінансового результату від таких операцій станом на 01.01.2013 р.
   
   Голова
   
І. Білоус

фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
2427 4
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам