Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об условиях для реализации права на получение налоговой скидки на сумму средств, уплаченных за обучение для физического лица, которое одновременно является внутренне перемещенным лицом

Об условиях для реализации права на получение налоговой скидки на сумму средств, уплаченных за обучение для физического лица, которое одновременно является внутренне перемещенным лицом



   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м.КИЄВІ
   
    ЛИСТ
   
    від 29.10.2015 р. № 3253/Ш/26-15-17-01-10

   Згідно із пп. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, - це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ.
   
   Відповідно до ст.166 ПКУ платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.
   
   Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначено у п.166.3 ст.166 ПКУ. До даного переліку включається сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абз. першому пп.169.4.1 п.169.4 ст.169 ПКУ (суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих
   
   На вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку (пп.«в» п.176.1 ст.176 ПКУ).
   
   Для прискорення проведення контролюючим органом розрахунку сум, що підлягають поверненню з бюджету, і забезпечення правильності визначення зазначених сум доцільно надавати до контролюючого органу копії зазначених документів.
   
   Разом з тим, згідно п.179.8 ст.179 ПКУ сума, що має бути повернена платнику податків, зараховується на його банківський рахунок відкритий в будь – якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.
   
   Водночас, у разі якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься (пп. 166.4.3 п. 166.4 ст. 166 ПКУ).
   
   Крім того слід зазначити, що право на нарахування податкової знижки з наслідками звітного податкового року має виключно платник податку резидент України, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резидент - фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті.
   
   Пунктом п.45.1 ст.45 ПКУ передбачено, що платник податків – фізична особа зобов’язаний визначити свою податкову адресу.
   
   Податковою адресою платника податків – фізичною особою визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в контролюючому органі.
   
   Платник податків - фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.
   
   Однак, відповідно до п. 1 ст. 1 Закону України від 20.10.2014 року №1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі – Закон №1706-VII) внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.
   
   Адресою покинутого місця проживання внутрішньо переміщеної особи в розумінні цього Закону визнається адреса місця проживання особи на момент виникнення обставин, зазначених у частині першій цієї статті (п. 2 ст. 1 Закон №1706-VII).
   
   Відповідно до п. 1 ст. 4 Закону №1706-VII факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
   
   Підставами для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є наявність реєстрації місця проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 цього Закону, на момент їх виникнення (п. 2 ст. 4 Закон №1706-VII).
   
   Відповідно до п. 3 ст. 4 Закону №1706-VII для отримання довідки внутрішньо переміщена особа має звернутися до структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання із заявою про отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
   
   Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до ст. 1 Наказу ДФС України від 07.11.2014 №256 «Про переміщення та закінчення простою» (далі – Наказ № 256) забезпечено переміщення територіальних органів, що знаходяться на тимчасово неконтрольованій території, в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.
   
   Функціональні обов’язки з обслуговування платників податків, які перебувають на обліку у територіальних органах, що переміщуються, покладаються у межах компетенції на територіальні органи ДФС відповідно до додатку до Наказу № 256.
   
    Однак, відповідно до наказу ДФС України від 26.06.2015 № 457 «Про внесення змін до наказу ДФС України від 07.11.2014 №256» роботу всіх структурних підрозділів територіальних органів, у яких змінено юридичні адреси, налагоджено за новими адресами, а саме: ДПІ у Слов'яносербському районі ГУ ДФС у Луганській області обслуговується за адресою: 93500, вул. Банківська, 16, смт. Новоайдар, Луганської обл.
   
   Враховуючи вищевикладене, фізична особа, яка одночасно є внутрішньо переміщеною особою, може звернутися до державної податкової інспекції за місцем фактичного проживання, для реалізації права на отримання податкової знижки щодо суми коштів, сплачених за навчання, за умови надання документів, підтверджуючих факт вимушеного переселення, а саме довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Проте, у разі відсутності такої довідки, пропонуємо звернутися за місцем Вашої реєстрації до ДПІ у Слов'яносербському районі ГУ ДФС у Луганській області, яка обслуговується за адресою: 93500, вул. Банківська, 16, смт. Новоайдар, Луганської обл.
   
   Заступник начальника
В.С. Варгіч

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам