Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об утрате силы постановления Кабинета Министров Украины от 26.07.2001 г. N 915

Об утрате силы постановления Кабинета Министров Украины от 26.07.2001 г. N 915   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 26.03.2015 р. N 10441/99-99-24-02-03-17
   
Митницi ДФС

   
Про втрату чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.07.2001 N 915

    Повiдомляємо, що 26 березня 2015 року опублiковано постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 березня 2015 року N 128 "Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України", вiдповiдно до якої втратила чиннiсть постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 липня 2001 року N 915 "Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилiзацiї вiдходiв як вторинної сировини" (Урядовий кур'єр, 26.03.2015, N 55).
   
    Вiдповiдно до пункту 1 § 31 глави 1 роздiлу 4 Регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 2007 року N 950 (зi змiнами), постанова Кабiнету Мiнiстрiв набирає чинностi з дня її офiцiйного опублiкування, якщо iнше не передбачено такою постановою, але не ранiше дня її опублiкування.
   
    У зв'язку з цим положення Порядку здiйснення митного оформлення iмпортних товарiв у тарi i пакувальних матерiалах, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України, Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної митної служби України вiд 30 липня 2009 року N 789/414/709, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 31 липня 2009 року за N 717/16733, та листа Мiнiстерства доходiв i зборiв України вiд 18.02.2014 N 4160/7/99-99-24-01-06-17 "Щодо передання iнформацiї" не пiдлягають застосуванню.
   
   Директор Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення
С.М. Сьомка

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам