Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об увеличении суммы, на которую плательщик имеет право зарегистрировать в ЕРНН налоговые накладные и/или расчеты корректировки

Об увеличении суммы, на которую плательщик имеет право зарегистрировать в ЕРНН налоговые накладные и/или расчеты корректировки   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.12.2015 р. № 26554/6/99-99-19-03-02-15
   
   Про надання відповіді

   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо збільшення суми, на яку платник має право зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податкові накладні та/або розрахунки коригування (далі – реєстраційна сума), визначеної відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), на суму непогашеного від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, зазначену в уточнюючому розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ (далі – уточнюючий розрахунок), та, керуючись статтею 52 Кодексу, повідомляє.
   
   У зв’язку з прийняттям Закону України від 16 липня 2015 року № 643-VII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість” (далі – Закон № 643), який набрав чинності 29.07.2015, внесено зміни до порядку обрахунку показників формули, визначеної пунктом 2001.3 статті 200 Кодексу, зокрема передбачено, що формулу (всі її складові), яка визначає реєстраційну суму, на початок третього робочого дня після набрання чинності Законом № 643 „обнулено”, за винятком окремих складових вказаної формули (сума податку за виданими і отриманими податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН, та сума податку за митними деклараціями, аркушами коригування і додатковими деклараціями), що були сформовані починаючи з 01.07.2015.
   
   Пунктом 34 підрозділу 2 розділу XX Кодексу встановлено, що значення реєстраційної суми автоматично збільшується контролюючим органом на суму від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, та суму непогашеного від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду, що зазначено в податковій звітності з ПДВ, у якій відображаються розрахунки з бюджетом та/або відображаються операції, що стосуються спеціального режиму оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, за червень 2015 року.
   
   На таку суму платником податку збільшується розмір суми податкового кредиту за звітний (податковий) період (липень 2015 року).
   
   За інформацією, наведеною у листі, підприємством у липні 2015 року у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок подано уточнюючі розрахунки до декларацій за грудень 2014 року – червень 2015 року.
   
   Результати уточнення показників податкової звітності з ПДВ підлягають відображенню у податковій звітності з ПДВ згідно з правилами, визначеними розділом VI Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 (далі – Порядок № 966).
   
   Пунктом 6 розділу VІ Порядку № 966 передбачено, що у разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах впливало на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливало на значення рядка 25 чи рядка 23.
   
   У разі якщо виправлення значення рядка 24 у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому або п'ятому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу (абзац другий пункту 7 розділу VІ Порядку № 966).
   
   У рядках 24 та 31 податкової декларації з ПДВ відображаються суми від’ємного значення попередніх звітних періодів (до 01.02.2015 та після 01.02.2015), а тому при уточненні їх значень необхідно застосовувати однаковий підхід.
   
   Таким чином, у разі уточнення платником у липні 2015 року показників податкової звітності з ПДВ за грудень 2014 року в частині збільшення значення рядка 24 декларації з податку на додану вартість, результати такого уточнення підлягають відображенню у податковій звітності з ПДВ за липень 2015 року згідно з правилами, визначеними розділом VI Порядку № 966, зокрема пунктами 6 та 7 цього розділу, шляхом відображення в рядку 20.2 податкової декларації з ПДВ.
   
   Водночас повідомляємо, що відповідно до пункту 34 підрозділу 2 розділу XX Кодексу після „обнуління” показників формули реєстраційна сума збільшується на суму від'ємного значення, що задекларована платником податків виключно у рядках 24 та 31 податкової декларації з ПДВ за червень 2015 року, та не перераховується надалі у зв’язку з уточненням показників податкової звітності платника.
   
   Щодо збільшення реєстраційної суми на суму залишку коштів на електронному рахунку платника відповідно до підпункту 2 пункту 34 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, про яке йдеться у листі, повідомляємо, що станом на початок третього робочого дня після дати набрання чинності Законом № 643 (03.08.2015) залишок коштів на електронному рахунку підприємства не обліковувався, а тому реєстраційна сума на підставі підпункту 2 пункту 34 підрозділу 2 розділу XX Кодексу не збільшувалась.
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

   

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6172 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам