Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно дохода физического лица - предпринимателя - плательщика единого налога, осуществляющего деятельность в сфере предоставления юридических услуг по договору поручения

Относительно дохода физического лица - предпринимателя - плательщика единого налога, осуществляющего деятельность в сфере предоставления юридических услуг по договору поручения   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДФС У М. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 29.10.2015 р. № 3231/М/26-15-17-04-14
   
   Щодо доходу фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку, який здійснює діяльність у сфері надання юридичних послуг за договором доручення

   Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено у главі 1 розділу XIV Кодексу. Згідно зі статтею 291 Кодексу спрощена система оподаткування, обліку та звітності - це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів.
   
   Відповідно до підпункту 1 пункту 292.1 статті 292 Кодексу доходом фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначений пунктом 292.3 статті 292 Кодексу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
   
   Згідно із п. 292.4 ст. 292 ПКУ у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).
   
   Статтею 1000 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV, із змінами та доповненнями (далі - ЦКУ), визначено, що за договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя.
   
   Відповідно до ст. 1002 ЦКУ повірений має право на плату за виконання свого обов'язку за договором доручення, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо в договорі доручення не визначено розміру плати повіреному або порядок її виплати, вона виплачується після виконання доручення відповідно до звичайних цін на такі послуги.
   
   Відповідно до п. 296.1 ст. 296 ПКУ платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 - 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 ПКУ. Зокрема, платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів (пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 ПКУ).
   
   Форма Книги обліку доходів (далі - Книга), порядок її ведення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за № 800/27245 (далі - Порядок).
   
   Відповідно до п. 6 Порядку у Книзі фізичними особами - підприємцями відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу, із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі.
   
   На підставі даних Книги платники єдиного податку заповнюють податкову декларацію платника єдиного податку (п. 8 Порядку).
   
   Враховуючи викладене, для фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку, який здійснює діяльність у сфері надання юридичних послуг за договором доручення, доходом є сума отриманої винагороди, яка відображається у гр. 2 Книги.
   
   Заступник начальника
В.С. Варгіч

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам