Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно документального подтверждения операций по исполнению договоров подряда на территории АР Крым

Относительно документального подтверждения операций по исполнению договоров подряда на территории АР Крым   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 24.04.2015 р. N 8702/6/99-99-19-02-02-15

   ДФС розглянула лист щодо документального підтвердження операцій з виконання договорів підряду на території АР Крим і повідомляє.
   
   Правовий режим на тимчасово окупованій території України визначений Законом України від 15 квітня 2014 року N 1207-VII "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", відповідно до ст. 1 якого тимчасово окупована територія України є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.
   
   Таким чином, платник податку, що здійснює діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим, керується положеннями чинного законодавства України.
   
   Пунктом 44.1 ст. 44 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс) встановлено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухобліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених зазначеними документами.
   
   Відповідно до п. 2.7 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. N 88, первинні документи складаються як на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади, так і з використанням виготовлених самостійно бланків, які містять обов'язкові реквізити або реквізити типових чи спеціалізованих форм.
   
   Згідно зі ст. 9 Закону України вад 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон N 996) підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи мають бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.
   
   При цьому первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення, а господарська операція - дія або подія, що викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства (ст. 1 Закону N 996).
   
   Первинні документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції (ст. 9 Закону N 996).
   
   Міру деталізації змісту і обсягу господарської операції визначають особи, які відповідають за здійснення господарської операції і правильність її оформлення. При цьому така деталізація має забезпечити розкриття змісту господарської операції та ідентифікацію активів, зобов'язань, доходів або витрат, з нею пов'язаних.
   
   Пунктом 4 ст. 882 Цивільного кодексу України встановлено, що передача робіт підрядником і прийом їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами.
   
   В. о. Голови
   
М. Мокляк

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам