Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно формы и порядка заполнения и представления налоговой декларации по НДС и уточняющего расчета налоговых обязательств по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок перерабатывающими (мясомолочными) предприятиями

Относительно формы и порядка заполнения и представления налоговой декларации по НДС и уточняющего расчета налоговых обязательств по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок перерабатывающими (мясомолочными) предприятиями   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 01.10.2015 р. N 3599/10/16-31-15-01-38

   Головне управління ДФС у Полтавській області розглянуло лист <...> щодо форми і порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість та уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок переробними (м'ясомолочними) підприємствами та повідомляє.
   
   У зв'язку із зупиненням 31.12.2014 дії пункту 1 підрозділу 2 розділу XX "Прикінцеві положення" Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами і доповненнями, щодо особливого режиму оподаткування переробних підприємств, залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, відображений в рядку 24 декларації з ПДВ переробного підприємства (0140) за грудень 2014 року, включається до складу податкового кредиту звітного (податкового) періоду січень 2015 року та відображається у рядку 21.2 "значення рядка 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду" податкової декларації з ПДВ (0110) за січень 2015 року.
   
   Згідно з п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
   
   Форма і порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість та уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 N 13 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за N 102/26547 (далі - Порядок N 13).
   
   Дію особливого режиму справляння ПДВ переробних (м'ясомолочних) підприємств, визначеного п. 1 підрозд. 2 розд. XX "Перехідні положення" ПКУ, зупинено, починаючи з 1 січня 2015 року.
   
   В зв'язку з цим, починаючи з 1 січня 2015 року, переробні підприємства - платники ПДВ всі операції відображають в податковій декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом, з позначкою 0110 та сплачують ПДВ до бюджету у загальновстановленому порядку, визначеному розд. V ПКУ.
   
   У той же час, зазначена категорія платників податку не позбавлена права на застосування норм ст. 50 ПКУ до податкових декларацій, в яких відображені операції, на які до 1 січня 2015 року поширювався особливий режим справляння ПДВ, якщо після вказаної дати залишається зареєстрованими платниками ПДВ.
   
   Разом з тим, Порядком N 13 не затверджено окремої форми уточнюючого розрахунку для податкових декларацій за формою 0140, які втратили чинність у зв'язку з припиненням законодавчої можливості їх застосування.
   
   Таким чином, з метою забезпечення реалізації права платників податків на самостійне виправлення помилок, наданого ст. 50 ПКУ, починаючи з 1 січня 2015 року уточнення (коригування) податкових декларацій з ПДВ (переробного підприємства) з позначкою 0140, в частині внесення змін до складу податкових зобов'язань та податкового кредиту (зокрема, включення до складу податкового кредиту податкових накладних, дата складання яких припадає на 2014 рік) здійснюється шляхом подання уточнюючого розрахунку за формою, діючою станом на 31 січня 2015 року, форма якого була затверджена наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 N 966 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за N 1267/26044.
   
   Складання уточнюючого розрахунку у зв'язку з виправленням помилок, допущених при декларуванні операцій, на які до 1 січня 2015 року поширювався особливий режим справляння ПДВ переробних (м'ясомолочних) підприємств, здійснюється з урахуванням таких особливостей.
   
   В заголовній частині уточнюючого розрахунку в обов'язковому порядку заповнюється рядок 0140.
   
   Уточнюючий розрахунок подається як окремий документ, в порядку, передбаченому пп. "а" п. 50.1 ст. 50 ПКУ.
   
   Якщо результатом виправлення помилки є збільшення суми податку, яка до 1 січня 2015 року підлягала перерахуванню на спеціальний рахунок переробного підприємства, тобто збільшується сума податкових зобов'язань, така сума вказується в рядку 25.1 уточнюючого розрахунку, в рядку 26 нараховується штраф у розмірі 3 відс. від донарахованої суми. Визначені в уточнюючому розрахунку сума податкових зобов'язань та штраф підлягають сплаті до бюджету у загальновстановленому порядку та відображаються в інтегрованій картці платника податку як окремі нарахування на дату подання уточнюючого розрахунку.
   
   Якщо результатом виправлення помилки є зменшення суми податку, яка до 1 січня 2015 року підлягала перерахуванню на спеціальний рахунок переробного підприємства, або збільшення/зменшення від'ємного значення різниці між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом, то відповідно до п. 7 розд. VI Порядку N 13 така сума враховується у рядку 29 розд. IV декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок, та зазначається в графі 11 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.
   
   Формою, яка була затверджена наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 за N 966 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", у розділі VI "Порядок заповнення уточнюючого розрахунку", визначено, що:
   
   - уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому або п'ятому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу;
   
   - у графі 4 відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, який виправляється. У разі якщо до декларації за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графі 4 відображаються відповідні показники графи 5 останнього уточнюючого розрахунку, який подавався до декларації звітного (податкового) періоду, що виправляється;
   
   - у графі 5 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники з урахуванням виправлення;
   
   - у графі 6 відображається сума помилки (абсолютне значення);
   
   - у разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому або п'ятому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. Значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується при визначенні значень рядків 21.1 та 24 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок;
   
   - у разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах впливало на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливало на значення рядка 25 чи рядка 23. Такі уточнюючі розрахунки можуть бути подані лише у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу, оскільки форма декларації передбачає можливість подання уточнюючого розрахунку як додатка до неї лише за один звітний період, помилки якого виправляються;
   
   - у разі виправлення значення рядка 24 декларації за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується у рядку 29 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок;
   
   - у разі якщо виправлення значення рядка 24 у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому або п'ятому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу;
   
   - у разі якщо виправлення значення рядка 24 у майбутніх звітних періодах впливало на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливало на значення рядка 25 чи рядка 23. Такі уточнюючі розрахунки можуть бути подані лише у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу;
   
   - платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний сплатити штраф, нарахований відповідно до пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. Сума нарахованого штрафу відображається у графі 6 рядка 25.3;
   
   - у разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.
   
   
   Заступник начальника
   
С. В. Садовий

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам