Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно контролируемых операций

Относительно контролируемых операций   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС - ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.11.2015 р. N 25274/10/28-10-06-11
   
   Про надання роз’яснення

   Міжрегіональним головним управлінням ДФС - Центральним офісом з обслуговування великих платників розглянуто листи щодо контрольованих операцій, за результатами розгляду та в межах своїх повноважень повідомляємо наступне.
   
   Законом України від 15 липня 2015 року N 609-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення" (далі - Закон N 609), який набрав чинності з 13 серпня 2015 року, внесено зміни до ст. 39 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), зокрема у частині визнання операцій контрольованими.
   
   Засади визначення операцій контрольованими встановлені пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ.
   
   Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств згідно з пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ контрольованими операціями є:
   
   а) господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюється платниками податків з пов’язаними особами - нерезидентами;
   
   б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів - нерезидентів.
   
   До 13.08.2015 року пп. 39.2.1.5 ст. 39 ПКУ було визначено, що сукупність господарських операцій, що здійснюються між пов’язаними особами із залученням (за посередництвом) осіб, які не є пов’язаними з ними, визначається контрольованими за умови, що ці непов’язані особи:
   
   - не виконують в такій сукупності операцій істотних функцій, пов’язаних з придбанням (продажем) товарів (робіт, послуг), між пов’язаними особами;
   
   - не виконують в такій сукупності операцій істотних активів та/або не приймають на себе істотних ризиків для організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) між пов’язаними особами.
   
   Відповідно до Закону N 609 пп. 39.2.1.5 визначено, якщо в ланцюгу господарських операцій між платником податків і його пов’язаною особою - нерезидентом, передбачених пунктами 39.2.1.1, 39.2.1.2, 39.2.1.3 підпункту 39.2.1 цього пункту, право власності на предмет такої операції перш ніж перейти від платника податків до пов’язаної особи - нерезидента (у разі експортних операцій) або перш ніж перейти від пов’язаної особи - нерезидента до платника податків (у разі імпортних операцій) переходить до однієї або декількох непов’язаних осіб, така операція для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств вважається контрольованою операцією між платником податків та його пов’язаною особою - нерезидентом, якщо ці не пов’язані особи:
   
   - не виконують в такій сукупності операцій істотних функцій, пов’язаних з придбанням (продажем) товарів (робіт, послуг), між пов’язаними особами;
   
   - не використовують в такій сукупності операцій істотних активів та/або не приймають на себе істотних ризиків для організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) між пов’язаними особами.
   
   Для цілей цього підпункту під істотними функціями та активами розуміються функції, які пов’язані особи не могли б виконати самостійно у своїй звичайній діяльності без залучення інших осіб та використання активів таких осіб. Під істотними ризиками розуміються ризики, прийняття яких є обов’язковим для ділової практики таких операцій.
   
   Відповідно до пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ у редакції, чинній з 13.08.2015 року, господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, визначаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:
   
   - річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
   
   - обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
   
   Слід зазначити, що згідно з п. 2 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 609 формування звіту про контрольовані операції та у випадках, передбачених ПКУ, документації з трансфертного ціноутворення за господарські операції, здійсненні у 2015 році, здійснюється на підставі та з урахуванням норм Закону N 609.
   
   Таким чином, у звіті про контрольовані операції за 2015 рік відображаються господарські операції здійснені у 2015 році, які відповідно до вимог підпунктів 39.2.1.1 - 39.2.1.5 та 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ у редакції, чинній з 13.08.2015 року, визначаються контрольованими.
   
   Вимога щодо подання платниками податків інформації про здійсненні контрольовані операції одночасно з поданням декларації з податку на прибуток підприємств (додаток до декларації) не передбачена ст. 39 ПКУ у редакції, чинній з 13.08.2015 року.
   
   Враховуючи вище викладене, господарські операції вважаються контрольованими, якщо здійснюються, зокрема між пов’язаними особами, одна з яких є нерезидентом. Господарські операції пов’язані з особами - резидентами не підлягають під визначення контрольованих.
   
   Аналогічні роз’яснення з даного питання розміщено на офіційному порталі Державної фіскальної служби України (www.sfs.gov.ua) у категорії "137.01 Трансфертне ціноутоворення" сервісу "Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс".

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам