Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно корректировки финансового результата налогового (отчетного) периода в 2015 году на суммы штрафов и / или неустойки или пени, начисленные по решению соответствующих государственных органов за нарушения, которые произошли в 2014 и 2015 годах

Относительно корректировки финансового результата налогового (отчетного) периода в 2015 году на суммы штрафов и / или неустойки или пени, начисленные по решению соответствующих государственных органов за нарушения, которые произошли в 2014 и 2015 годах   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
    від 05.10.2015 р. N 21051/6/99-99-19-02-02-15

   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату податкового (звітного) періоду у 2015 році на суми штрафів та/або неустойки чи пені, нараховані за рішенням відповідних державних органів за порушення, які відбулись у 2014 та 2015 роках, і повідомляє.
   
   Неустойка (штраф, пеня) – грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання (п. 1 ст. 549 Господарського кодексу України (далі – ГКУ).
   
   Водночас неустойка (штраф, пеня) – це штрафна (господарська) санкція у вигляді грошової суми, яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання (п. 1 ст. 230 ГКУ).
   
   Залежно від порядку розрахунку неустойки визначено два її підвиди:
   
   1) штраф, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання;
   
   2) пеня, що розраховується у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання, за кожен день прострочення виконання ((пп. 2 – 3 ст. 549 ГКУ).
   
   Починаючи з 01.01.2015, об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають згідно з положеннями розділу III «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України (далі – Кодекс) (п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу в редакції, чинній з 01.01.2015).
   
   Розділом III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за штрафами, пенею, неустойкою.
   
   Згідно з п. 6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318 (далі – П(С)БО16), витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
   
   Визнані штрафи, пеня, неустойка включаються до інших операційних витрат (п. 20 П(С)БО16).
   
   Отже, понесені витрати у вигляді визнаних платником податку штрафів, пені, неустойки за порушення правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання беруть участь при визначенні фінансового результату до оподаткування відповідно до правил бухгалтерського обліку без подальшого його коригування на такі витрати.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам