Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно корректировки финансового результата налогового (отчетного) периода в 2015 году на суммы штрафов и/или неустойки или пени

Относительно корректировки финансового результата налогового (отчетного) периода в 2015 году на суммы штрафов и/или неустойки или пени   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.11.2015 р. N 24195/6/99-99-19-02-02-15

   Державна фіскальна служба України керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула лист щодо коригування фінансового результату податкового (звітного) періоду у 2015 році на суми штрафів та/або неустойки чи пені і повідомляє.
   
   Неустойка (штраф, пеня) - грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання (п. 1 ст. 549 Господарського кодексу України (далі - ГКУ).
   
   Водночас неустойка (штраф, пеня) - це штрафна (господарська) санкція у вигляді грошової суми, яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплачувати у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання (п. 1 ст. 230 ГКУ)).
   
   Залежно від порядку розрахунку визначено два підвиди неустойки:
   
   1) штраф, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання;
   
   2) пеня, що розраховується у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання, за кожен день прострочення виконання (пп. 2 - 3 ст. 549 ГКУ).
   
   Відповідно до ст. 28 Закону України від 21 квітня 1999 року N 606-XIV "Про виконавче впровадження" у разі невиконання боржником рішення майнового характеру у строк, встановлений частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного його виконання, постановою державного виконавця з боржника стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків суми, що підлягає стягненню чи поверненню, або вартості майна боржника, що підлягає передачі стягувачу за виконавчим документом.
   
   Починаючи з 01.01.2015 р., об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають згідно з положеннями розділу III "Податок на прибуток підприємств" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) (пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу в редакції, чинній з 01.01.2015 р.).
   
   Розділом III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за штрафами, пенею, неустойкою, виконавчим збором.
   
   Отже, понесені витрати у вигляді визнаних платником податку штрафів, пені, неустойки за порушення правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання та сплату виконавчого збору враховуються при визначенні фінансового результату до оподаткування відповідно до правил бухгалтерського обліку без подальшого його коригування на такі витрати.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам