Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно курсовых разниц по дивидендам при определении объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий за 2014 год

Относительно курсовых разниц по дивидендам при определении объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий за 2014 год   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників
   
    ЛИСТ
   
    від 21.09.2015 р. № 22044/10/28-10-06-11
   
   Щодо курсових різниць за дивідендами при визначенні об`єкта оподаткування податком на прибуток підприємств за 2014 рік

   Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з ОВП розглянуло лист підприємства та керуючись нормами, які діяли в редакції Податкового кодексу України (далі – Кодекс) до 01.01.2015 р., ст. 5.2, 14.1.27, 14.1.36, 14.1.49, 134.1.1, 138.10.4, 138.5, 139.1.8, 153.1 Кодексу (в редакції до 01.01.2015); листом ДФС України від 05.05.2015 №16030/7/93-99-19-07-02-17 "Про роз`яснення з питань оподаткування податком на прибуток операцій в іноземній валюті", в межах своїх повноважень повідомляє.
   
   Відповідно до п.п. 134.1.1 Кодексу, об`єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, визначених згідно зі статтями 135- 137 цього Кодексу, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, визначених згідно зі статтями 138-143 цього Кодексу, з урахуванням правил, встановлених статтею 152 цього Кодексу.
   
   Визначенням витрат, в розумінні п.п. 14.1.27. Кодексу, - є сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов`язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником)
   
   Господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (п.п. 14.1.36. Кодексу)
   
   Згідно п.п. 14.1.49 Кодексу, дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку, та відповідно до п.п. 139.1.8 Кодексу, не включаються до складу витрат.
   
   Виходячи з вищенаведених понять, термінів, правил та положень Кодексу, сума заборгованості з дивідендів та курсових різниць за нею не впливає на визначення об`єкта оподаткування податком на прибуток підприємств за 2014 рік.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам