Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно надлежащего оформления декларации по НДС в случае принятия решения о бюджетном возмещении отрицательного значения, сформированного к 1 февраля 2015 г.

Относительно надлежащего оформления декларации по НДС в случае принятия решения о бюджетном возмещении отрицательного значения, сформированного к 1 февраля 2015 г.   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДФС У М. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 26.10.2015 р. № 16124/10/26-15-28-01-14
   
   Щодо належного оформлення декларації з ПДВ у разі прийняття рішення про бюджетне відшкодування від’ємного значення, сформованого до 1 лютого 2015 року

   Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист <…> щодо належного оформлення декларації з ПДВ у разі прийняття рішення про бюджетне відшкодування від’ємного значення, сформованого до 1 лютого 2015 року, та в межах своїх повноважень, повідомляє.
   
   Відповідно до норм Податкового кодексу України (далі - ПКУ) від 02.12.2010 № 2755-VI, із змінами і доповненнями:
   
   п.п. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14 - бюджетне відшкодування - відшкодування від'ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за результатами перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування у порядку та за критеріями, визначеними у розділі V Кодексу;
   
   п. 200.1 ст. 200 - сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.
   
   Відповідно до п. 200.4 ст. 200 при від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з п. 200.1 цієї статті, така сума:
   
   а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200 прим.1. 3 ст. 200 прим.1 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу -
   
   б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200 прим.1. 3 ст. 200 прим.1 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації,
   
   в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.
   
   Відповідно до п. 200.5 ст. 200 р. V ПКУ - не мають права на отримання бюджетного відшкодування особи, які:
   
   були зареєстровані як платники цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів);
   
   мали обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів).
   
   Тобто, платник податку, вперше з моменту реєстрації платником ПДВ, має право задекларувати бюджетне відшкодування в податковій декларації з ПДВ, яка буде подаватися ним за наслідками 12 календарного місяця, що настає за місяцем його реєстрації платником ПДВ, за умови виконання вимог п. 200.5 ст. 200 р. V ПКУ.
   
   При цьому, в розумінні норм ПКУ до оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг належать операції, що підлягають податкуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.
   
   Пунктом 200.7 ст. 200 ПКУ визначено, що платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації.
   
   Згідно з пп. 6 п. 5 розд. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044, із змінами та доповненнями, сума від’ємного значення (рядок 23 у декларації 0110):
   
   зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ), в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200 прим.1. 3 ст. 200 прим.1 розд. V ПКУ на момент подання податкової декларації (відображається у рядку 23.1);
   
   підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку. Платники податку, які відповідно до ст. 200 розд. V ПКУ мають право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та подають до декларації 0110 розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3) (далі – (Д3) та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4) (додаток 4).
   
   Розрахунок суми бюджетного відшкодування здійснюється в межах суми, обчисленої відповідно до п. 200 прим.1. 3 ст. 200 прим.1 розд. V ПКУ на момент подання податкової декларації за вирахуванням від’ємного значення поточного звітного (податкового) періоду, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість.
   
   Значення рядка 3 (Д3) переноситься до рядка 23.2 декларації 0110;
   
   зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.
   
   Залишок від’ємного значення після вирахування суми податкового боргу та суми бюджетного відшкодування (рядок 23 - рядок 23.1 - рядок 23.2) відображається у рядку 23.3.
   
   Поряд з цим, кожен конкретний випадок податкових відносин, у томі числі і тих, про які йдеться у зверненні, потребує аналізу документів, що дозволяють детальніше ідентифікувати предмет звернення.
   
   Натомість, оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог Кодексу.
   
   Слід зазначити, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   Додатково повідомляємо, у разі виникнення питань, пов’язаних з оподаткуванням, доцільно використовувати інформацію розміщену в Інтернет мережі (http://zir.minrd.gov.ua) або на веб-порталі Державної фіскальної служби (вкладка «Інформаційно-довідковий ресурс»).
   
   Перший заступник начальника
М.В. Ільяшенко

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
7032 8
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам