Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно налога с доходов в виде процентов, начисленных на вклад (депозит) члена кредитного союза в кредитном союзе

Относительно налога с доходов в виде процентов, начисленных на вклад (депозит) члена кредитного союза в кредитном союзе   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 19.08.2014 р. N 2007/6/99-99-17-03-03-15

   Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула лист <...> та в межах компетенції повідомляє, що вказаний лист не містить достатньої інформації для надання більш детальної відповіді по суті.
   
   Водночас згідно із ст. 1 Закону України від 20 грудня 2001 року N 2908-III "Про кредитні спілки", із змінами та доповненнями (далі - Закон N 2908), кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Кредитна спілка є небанківською фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених Законом.
   
   Кредитна спілка в межах здійснення господарської діяльності, визначеної ст. 21 Закону N 2908, та відповідно до свого статуту, зокрема, залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. При цьому кредитна спілка має право самостійно встановлювати, зокрема, розмір плати (процентів), яка нараховується на внески (вклади), що знаходяться на депозитних рахунках членів кредитної спілки.
   
   Законом України від 4 липня 2014 року N 1588 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів" (далі - Закон N 1588), який набув чинності з 2 серпня 2014 року, внесено зміни до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у частині оподаткування процентів, відповідно до пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді процентів (крім визначених у пп. 165.1.2 та 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).
   
   Згідно з пп. 165.1.2 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, та на боргові зобов'язання Національного банку України.
   
   Крім того, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат. Ознаки таких рахунків визначаються Національним банком України (пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 кодексу).
   
   Порядок оподаткування процентів визначено п. 170.4 ст. 170 Кодексу, згідно з пп. 170.4.1 якого податковим агентом (зміст поняття розкрито пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Кодексу) платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.
   
   Податковим агентом у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку, нарахованого за ставкою, визначеною абзацом першим п. 167.1 ст. 167 Кодексу, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми, зокрема, вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці.
   
   Відповідно до абзацу першого п. 167.1 ст. 167 Кодексу ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 цієї статті). При цьому ставка податку, визначена абзацом першим цього пункту, застосовується до доходів у вигляді, зокрема, процентів на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці.
   
   Доходи, зазначені у цьому підпункті, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування.
   
   Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету визначено п. 168.4 ст. 168 Кодексу, пп. 168.4.2 якого передбачено, що такий порядок застосовується всіма юридичними особами, у тому числі такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що розташовані на території іншої територіальної громади, ніж така юридична особа, а також відокремленими підрозділами, яким в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку.
   
   Податкові агенти (кредитні спілки), які нараховують доходи у вигляді процентів, зазначених у пп. 170.4.1 цього пункту, у податковому розрахунку, подання якого передбачено пп. "б" п. 176.2 ст. 176 цього Кодексу, відображають загальну суму нарахованих у звітному податковому періоді доходів та загальну суму утриманого з них податку.
   
   При цьому у податковому розрахунку не зазначається інформація щодо суми вкладу (депозиту) члена кредитної спілки у кредитній спілці, суми нарахованих процентів, а також відомості щодо фізичної особи - платника податку, якій нараховані такі доходи (пп. 170.4.2 п. 170.4 ст. 170 Кодексу).
   
   Разом з тим відповідно до пп. 170.4.4 п. 170.4 ст. 170 Кодексу у разі дострокового розірвання договору вкладу (депозиту) та здійснення у зв'язку з цим перерахунку доходу у вигляді процентів за процентною ставкою, передбаченою умовами договору для таких випадків, податковий агент проводить перерахунок сум податку, утриманого з такого доходу.
   
   Повернення надміру утриманих сум податку, що виникли внаслідок перерахунку, проведеного відповідно до абзацу першого цього підпункту, здійснюється шляхом зменшення сум податку, що підлягають перерахуванню податковим агентом за поточний та/або наступний податковий (звітний) місяць.
   
   Водночас інформуємо, що відповідно до п. 2 розділу III "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 1588 податок, нарахований (утриманий) податковим агентом з доходів у вигляді процентів, нарахованих, зокрема, на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці за період з 1 липня 2014 року до набрання чинності цим Законом, підлягає анулюванню і не сплачується до бюджету. Інформація щодо сум таких доходів і податків не зазначається податковим агентом у податковому розрахунку, подання якого передбачено підпунктом "б" п. 176.2 ст. 176 Кодексу.
   
   Крім того, фізичні особи, яким у період з 1 липня 2014 року до набрання чинності Закону N 1588 нараховано доходи, зазначені у п. 3 розділу I цього Закону (до яких відносяться проценти на вклад депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці), звільняються від обов'язку декларування таких доходів і сплати з них податку.
   
   Голова
   
І. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам