Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно налогообложения дохода арбитражного управляющего (управляющего санацией)

Относительно налогообложения дохода арбитражного управляющего (управляющего санацией)   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
   від 25.11.2015 р. № 25066/6/99-99-17-03-03-15

    Державна фіскальна служба України розглянула лист …. щодо оподаткування доходу арбітражного керуючого (керуючого санацією) та, додатково з’ясувавши обставини під час телефонної розмови, повідомляє таке.
   
    Організацію діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) визначено ст. 4 Закону України від 14 травня 1992 року № 2343-XII „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі – Закон № 2343), відповідно до якої арбітражні керуючі є суб'єктами незалежної професійної діяльності. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) з моменту винесення ухвали (постанови) про призначення його арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства-боржника.
   
   Керуючий санацією – це фізична особа, яка відповідно до рішення господарського суду організовує здійснення процедури санації боржника (п. 2. ст. 28 Закону № 2343).
   
   Згідно із п. 7 ст. 28 Закону № 2343 затвердження звіту керуючого санацією або дострокове припинення процедури санації тягне за собою припинення повноважень арбітражного керуючого як керуючого санацією, про що зазначається у відповідній ухвалі суду, якщо інше не встановлено Законом № 2343.
   
   У разі дострокового припинення процедури санації через укладення мирової угоди або погашення вимог кредиторів, керуючий санацією протягом п'яти днів з дня прийняття господарським судом відповідного рішення повідомляє про це орган або посадову особу органу, до компетенції яких належить призначення керівника (органів управління) боржника, та у разі необхідності забезпечує проведення зборів чи засідання відповідного органу й продовжує виконувати повноваження керівника (органів управління) боржника до їх призначення в установленому порядку.
   
   Крім того, відповідно до пунктів 6-7 ст. 81 Закону № 2343 затвердження господарським судом мирової угоди є підставою для припинення провадження у справі про банкрутство.
   
   При цьому протягом п'яти днів з дня затвердження господарським судом мирової угоди керуючий санацією або ліквідатор повідомляє про це орган або посадову особу органу, до компетенції якого належить призначення керівника (органів управління) боржника, у разі потреби забезпечує проведення зборів чи засідання відповідного органу та продовжує виконувати повноваження керівника (органів управління) боржника до призначення в установленому порядку керівника (органів управління) боржника.
   
   Статтею 98 Закону № 2343 визначено права та обов'язки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), зокрема, за виконання своїх повноважень отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених ст. 115 Закону № 2343.
   
   Разом з тим, п.п. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) встановлено визначення терміна „незалежна професійна діяльність” – це діяльність фізичної особи, зокрема, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.
   
   Порядок оподаткування доходів фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, регулюється ст. 178 Кодексу.
   
   Так, згідно з п. 178.3 ст. 178 Кодексу оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.
   
   У разі неотримання довідки про взяття на облік особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, об'єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат.
   
   Під час виплати суб'єктами господарювання - податковими агентами фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов'язаних з такою діяльністю, податок на доходи у джерела виплати не утримується у разі надання такою фізичною особою копії довідки про взяття на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність (п. 178.5 ст. 178 Кодексу).
   
   Враховуючи зазначене, якщо відповідно до частини другої п. 7 ст. 28 та п. 7 ст. 81 Закону № 2343 керуючий санацією продовжує виконувати повноваження керівника боржника до його призначення, винагороду, отриману за виконання таких повноважень, слід розглядати як дохід арбітражного керуючого, отриманого ним від провадження незалежної професійної діяльності, оподаткування якого здійснюється відповідно до ст. 178 Кодексу.
   
   Голова
Р.М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам