Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно налогообложения НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины имущества как международной технической помощи, предоставляемой в соответствии с международными договорами Украины, а также в качестве гуманитарной помощи, предоставленной в соответствии с нормами Закона Украины «О гуманитарной помощи»

Относительно налогообложения НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины имущества как международной технической помощи, предоставляемой в соответствии с международными договорами Украины, а также в качестве гуманитарной помощи, предоставленной в соответствии с нормами Закона Украины «О гуманитарной помощи»   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
    ЛИСТ
   
   від 20.10.2015 p. № 3777/10/16-31-15-01-38

   Головне управлінням ДФС у Полтавській області розглянуло лист <…> щодо оподаткування ПДВ операцій із ввезення на митну територію України майна як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, а також як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України «Про гуманітарну допомогу» та повідомляє.
   
   Міжнародними договорами України передбачається звільнення від оподаткування товарів, які надходять в Україну в рамках проектів (програм) міжнародної технічної допомоги.
   
   Відповідно до п. 197.11 ст. 197 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі — Кодексу), звільняються від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України майна як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України «Про гуманітарну допомогу».
   
   Програми техніко-економічної та гуманітарної допомоги України від Уряду США здійснюються американськими організаціями на підставі Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво від 07 травня 1992 року (далі-Угода).
   
   Відповідно до пункту (а) ст. 1 Угоди товари, поставки та інше майно, що надається або використовується у зв'язку з програмами допомоги Сполучених Штатів, можуть імпортуватися, експортуватися або використовуватися в Україні із звільненням від будь-яких тарифів, зборів, мит, податків на імпорт та інших аналогічних податків або зборів, що накладаються Україною або будь якою її організацією.
   
   Тобто, товари, роботи, послуги та майно, що використовуються для виконання програм техніко-економічної та гуманітарної допомоги Україні від Уряду США як при перетині ними митного кордону України, так і при подальшому їх використанні іншими особами, якщо таке використання передбачено безпосередньо програмами, звільняються від оподаткування ПДВ.
   
   При здійсненні вказаних операцій платник податку складає в установленому порядку податкову накладну щодо відвантаження товарів (робіт, послуг) з поміткою «Без ПДВ». У податковій накладній вказується підстава для звільнення (Угода або відповідна програма).
   
   Також повідомляємо, що листом від 07.08.2015 р. за № 29168/7/99-99-19-03-02-17 Державною фіскальною службою України проінформовано «Щодо особливостей заповнення звітності з ПДВ за липень 2015 року» у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України про окремі особливості складання податкової звітності за звітні періоди, починаючи з липня 2015 року.
   
   З урахуванням змін, внесених до статті 198 розділу V Кодексу Законами України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» та від 16 липня 2015 року № 643-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість», з 1 липня 2015 року податковий кредит звітного періоду формується платником податку з сум податку на додану вартість, нарахованих (сплачених) при придбанні товарів/послуг незалежно від напряму їх використання (в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях).
   
   Одночасно пунктом 198.5 статті 198 Кодексу визначено, що платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання та/або починають використовуватися в операціях, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що здійснюються платником податку в межах балансу, та в операціях, що не є господарською діяльністю.
   
   Якщо товари/послуги, необоротні активи придбані без податку на додану вартість (придбані у неплатників ПДВ, звільнені від оподаткування тощо), то у разі їх призначення для використання та/або початку використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що здійснюються платником податку в межах балансу, та в операціях, що не є господарською діяльністю, нарахування податкових зобов'язань не здійснюється незалежно від дати їх придбання.
   
   Для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, які призначаються для використання та/або починають використовуватися у зазначених вище операціях, податкові зобов'язання згідно з пунктом 198.5 статті 198 розділу V Кодексу нараховуються тільки у випадку, якщо суми податку, нараховані (сплачені) під час їх придбання або виготовлення, були включені до складу податкового кредиту.
   
   З урахуванням наведеного, починаючи з липня 2015 року податкова декларація з податку на додану вартість складається з урахуванням таких особливостей її заповнення.
   
   1. Особливості заповнення розділу І декларації «Податкові зобов'язання».
   
   Податкові зобов'язання, які платник податку зобов'язаний нарахувати згідно з пунктами 198.5 статті 198 та 199.1 статті 199 розділу V Кодексу, вказуються в рядку 1.1 декларації, якщо для нарахування податкових зобов'язань застосовується ставка податку 20 відсотків, та у рядку 1.2 декларації — якщо застосовується ставка 7 відсотків.
   
   Для нарахування податкових зобов'язань у відповідності з пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу частка використання товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях визначається по аналогії з правилами, встановленими пунктом 199.2 статті 199 розділу V Кодексу для визначення частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях.
   
   Частка використання товарів/послуг в неоподатковуваних операціях визначається як відсоток обсягу операцій з постачання товарів/послуг, що не оподатковуються податком на додану вартість (операції, що звільнені від оподаткування, та операції, що не є об'єктом оподаткування), за попередній календарний рік у загальному обсязі постачання за такий рік (сукупний обсяг оподатковуваних (без урахування сум податку) та неоподатковуваних операцій).
   
   В додатку 7 (Д7) до декларації за січень 2015 року була розрахована частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, яка повинна була використовуватися протягом 2015 року для формування податкового кредиту (графа 6 таблиці 1 додатка 7 (Д7) до декларації). Починаючи з липня 2015 року для визначення податкових зобов'язань у відповідності з пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу слід використовувати частку, яка визначається як різниця між 100 відсотками та значенням графи 6 таблиці 1 доданка 7 (Д7) до декларації за січень 2015 року.
   
   2. Особливості заповнення розділу II декларації «Податковий кредит».
   
   Всі суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) при придбанні товарів/послуг починаючи з 01.07.2015, відображаються в розділі II податкової декларації з податку на додану вартість:
   
   в рядку 10.1.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 20 %;
   
   в рядку 10.1.2, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 7 %;
   
   в рядку 11.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 0 %.
   
   Враховуючи те, що застосування пільгового режиму оподаткування (звільнення від ПДВ) до операцій із ввезення товарів на митну територію України не змінилося, порядок відображення операцій із ввезення товарів на митну територію України в рядку 12 не змінюється.
   
   Рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 розділу II декларації не заповнюються.
   
   Заступник начальника
С. В. Садовий

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6140 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам