Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно налогообложения подарков

Относительно налогообложения подарков   
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 02.04.2015 p. N 5524/10/26-15-17-01-12

   Згідно з пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України N 2755-VI (далі - Кодекс) дохід з джерелом його походження з України - це будь-який дохід, отриманий, зокрема, резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України.
   
   Разом з тим пп. 165.1.39 п. 165.1 статті 165 Кодексу передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (тобто в 2015 році - 609 грн.), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.
   
   Відповідно до ст. 718 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 p. N 435-IV дарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі, майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому.
   
   Згідно з пп. 14.1.13 п. 14.1 ст. 14 Кодексу безоплатно надані товари - товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів.
   
   Зокрема, вартість безоплатно отриманих товарів (подарунків) включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу).
   
   Підпунктом 14.1.47 пункту 14.1 статті 14 встановлено, що додаткові блага - це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV цього Кодексу).
   
   Відповідно до підпункту "е" 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 цього Кодексу) у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.
   
   Якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об'єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними пунктом 164.5 статті 164 Кодексу (підпункт 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 Кодексу).
   
   Згідно з п. 164.5 ст. 164 Кодексу під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою: К = 100 : (100 - Сп).
   
   Сума перевищення вартості подарунку оподатковується податковим агентом (якщо подарунок у не грошовій формі з використанням коефіцієнта) за ставкою 15 % та/або 20 %, відповідно до п. 167.1 ст. 167 Кодексу.
   
   Отже, якщо під час проведення семінару здійснюється розповсюдження подарунків, а отримувачами подарунків є невизначене коло платників податку, то вартість такого товару не розглядається як дохід фізичних осіб та, відповідно, не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб.
   
   Водночас, якщо отримувачами подарунків є конкретні особи, вартість таких подарунків, з урахуванням пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб і оподатковується згідно чинного законодавства.
   
   Таким чином, сума подарункових сертифікатів включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку виключно у випадку, якщо вони носять індивідуальний (персональний) характер.

   
   Отже, враховуючи наведене, податковий агент самостійно визначає нарахування (виплати) видів доходів та нараховує (перераховує) податок на доходи фізичних осіб з цих доходів у відповідності до чинного законодавства.
   
   При цьому відповідно до пп. 70.12.1 п. 70.1 ст. 70 Кодексу реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) використовуються, у тому числі, юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм, в усіх документах, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, зокрема у разі виплати доходів, з яких утримуються податки згідно із законодавством України. Фізичні особи зобов'язані подавати інформацію про реєстраційний номер облікової картки юридичним та фізичним особам, що виплачують їм доходи (пп."а" пп. 70.12.1 п. 70.1 ст. 70 Кодексу).
   
   Водночас згідно з п. 70.13 ст. 70 Кодексу документи, пов'язані з проведенням операцій, передбачених пунктом 70.12 цієї статті, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України.
   
   Крім того, відповідно до підпункту "б" пункту 176.2 статті 176 Кодексу вартість подарунків, отриманих платниками податку, відображається податковим агентом у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за формою N 1ДФ відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. N 4.
   
   За ознакою "160" відображається вартість подарунків, яка надана у розмірі, що не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, та за ознакою "126" у разі перевищення такої суми.
   
   Разом з цим, відповідно до пп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 Кодексу податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган.
   
   При цьому, згідно із ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   Отже, більш детальну відповідь по суті з зазначених питань можна отримати від державної податкової інспекції за місцем податкової адреси платника податку, у якого виникли питання з наданням копій документів, що стосуються даної справи, як це передбачено пунктом 52.4 статті 52 Кодексу.
   
   Заступник начальника
Д. Зенін

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам