Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно налогообложения у сельхозпроизводителей незавершенного производства

Относительно налогообложения у сельхозпроизводителей незавершенного производства   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
    ЛИСТ
   
   від 23.10.2015 р. № 6749/10/03-20-15-01-09
   
   Про надання податкової консультації

   Головне управління ДФС у Волинській області розглянуло Ваш лист від 25.09.2015 № 8 щодо отримання податкової консультації та повідомляє наступне.
   
   Відповідь на порушене Вами перше питання розміщено на загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ІДД ДФС України у рубриці: «запитання-відповіді з бази знань».
   
   Водночас повідомляємо, що згідно з пунктом 209.7 статті 209 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у товарних групах 1 — 24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД, та послуги, які отримані в результаті здійснення діяльності, на яку відповідно до пункту 209.17 цієї статті поширюється дія спеціального режиму оподаткування податком у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а послуги надаються, безпосередньо платником податку — суб'єктом спеціального режиму оподаткування податком (крім придбання таких товарів/послуг у інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку — їх виробником.
   
   Пунктом 5 розділу I Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 13, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за № 102/26547 (далі — Порядок № 966), визначено, що платники податку, які згідно зі статтею 209 розділу V Кодексу застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, крім декларації 0110, подають податкову декларацію з позначкою «0121»/«0122»/«0123» (далі — декларація 0121 — 0123), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму, установленого указаною статтею.
   
   Відповідно до розділу V Порядку № 966 у рядку 1.1 податкових декларацій з податку на додану вартість із позначками «0121» — «0123» вказуються виключно операції з постачання сільськогосподарським підприємством вироблених (наданих) сільськогосподарських товарів/послуг на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах. У розділі II «Податковий кредит» декларації 0121 — 0123 відповідно до підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 розділу V ПКУ відображаються, товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою використання у виробництві сільськогосподарської продукції.
   
   Пунктом 6 Методичних рекомендацій з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств, що доведені листом Міністерства аграрної політики України від 04.12.2003 № 37-27-12/14023, визначено, що до незавершеного виробництва, зокрема, в рослинництві відносяться витрати під урожай майбутніх років: зяб, пари, добрива, посіви озимих культур, багаторічні трави (в частині, що переходить до використання в наступні роки), підйом цілини і перелогів, підготовка парників, теплиць та інших споруд закритого ґрунту, посіви під зиму (в теплицях, розсадниках), снігозатримання, необмолочені культури урожаю звітного року тощо.
   
   Таким чином, незавершене виробництво не підпадає під поняття «сільськогосподарські товари».
   
   Враховуючи викладене, операція з постачання незавершеного виробництва (у тому числі постачання посівів кукурудзи та сої) сільськогосподарським товаровиробником, який є суб'єктом спеціального режиму оподаткування податком, відображатиметься у податковій декларації з податку на додану вартість із позначкою «0110».
   
   При цьому податковий кредит за такими операціями підлягає перенесенню у податкову декларацію з позначкою «0110», якщо його було відображено у декларації «0121» — «0123».
   
   Операція з придбання суб'єктом спеціального режиму оподаткування податком незавершеного виробництва (засіяних зернових чи засаджених рослин (у тому числі посівів кукурудзи та сої)) відображається у податковій декларації з податку на додану вартість із позначкою «0121» виключно за умови, що таке незавершене виробництво придбавається для вирощування сільськогосподарської продукції, а не для подальшого його перепродажу іншим особам та понесено затрати на виробництво, що підтверджено документально.
   
   Що стосується другого питання, то відповідно до статті 291 ПКУ платниками єдиного податку четвертої групи можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.
   
   Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.(ст. 291.4.7 ПКУ).
   
   Згідно п.п. 14.1.234 п. 14.1 ст. 14 сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) для цілей глави 1 розділу XIV цього Кодексу - продукція/товари, що підпадають під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД, якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання.
   
   Дохід сільськогосподарського товаровиробника, отриманий від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції), включає доходи, отримані від:
   
   реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, а також продукції рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах), та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;
   
   реалізації продукції рослинництва на закритому ґрунті та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;
   
   реалізації продукції тваринництва і птахівництва та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;
   
   реалізації сільськогосподарської продукції, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства. (ст. 298.8 ПКУ).
   
   Отже, дохід, отриманий від реалізації врожаю, який зібрано на угіддях, що не належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або праві користування (придбано посіви, як незавершене виробництво, з метою збирання врожаю та його реалізації), не включається до складу доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва для цілей глави 1 розділу ХIV Кодексу.
   
   В разі оформлення правових документів на землю під посівами до збору урожаю, можливість суб'єкта господарювання перейти на спрощену систему оподаткування з наступного року залежатиме від наявності у нього частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) в розмірі 75 або більше відсотків.
   
   Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.12.2011 № 772 (із змінами та доповненнями), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2012 p. зa N 510/20823. Вказаний наказ розроблено з метою забезпечення єдиної методології під час визначення платників цього податку.
   
   Відповідно до п. 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 500/2011, Мінагрополітики України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.
   
   Тому, з приводу уточнення умов, за яких придбані посіви, збір урожаю та його реалізація буде вважатись продукцією власного виробництва для розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, суб'єкту господарювання доцільно звернутись до територіального органу Мінагрополітики України за своїм місцезнаходженням.
   
   
   Перший заступник начальника
В. В. Чуй

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам