Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно налогообложения выплаченной наследникам страхователя выкупной суммы

Относительно налогообложения выплаченной наследникам страхователя выкупной суммы   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 30.11.2015 р. N 25552/6/99-99-17-02-03-15

   Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула лист щодо оподаткування виплаченої спадкоємцям страхувальника викупної суми та повідомляє таке.
   
   Згідно зі статтею 28 Закону України від 07 березня 1996 року N 85/96-ВР "Про страхування" викупна сума - це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є невід'ємною частиною правил страхування життя.
   
   Викупна сума є майновим правом страхувальника за договором страхування життя.
   
   Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб встановлено розділом IV Кодексу.
   
   Відповідно до пп. 164.2.15 п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум або пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі за договорами страхування довічних пенсій) та недержавного пенсійного забезпечення, за договорами пенсійного вкладу, договорами довірчого управління, укладеними з учасниками фондів банківського управління, у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 п. 170.8 ст. 170 Кодексу.
   
   При цьому з викупної суми у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставками, визначеними у п. 167.1 ст. 167 Кодексу (пп. 170.8.2 п. 170.8 ст. 170 Кодексу).
   
   Податковим агентом платника податку - отримувача викупної суми є страховик - резидент, який нараховує викупну суму за договором довгострокового страхування життя (пп. 170.8.1 п. 170.8 ст. 170 Кодексу).
   
   Разом з тим відповідно до пп. 165.1.27 п. 165.2 ст. 165 Кодексу не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку викупна сума, що сплачується за договором страхування життя або здоров'я, іншого ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій), в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя.
   
   Підпунктом 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 Кодексу передбачено, що дохід у вигляді страхової виплати або виплати за договором пенсійного вкладу, договором довірчого управління чи за договором недержавного пенсійного забезпечення, що у разі смерті застрахованої особи сплачується вигодонабувачу або спадкоємцю платника податку, оподатковується за правилами, встановленими Кодексом для оподаткування спадщини.
   
   Крім того, пп. "а" пп. 165.2.27 п. 165.2 ст. 167 Кодексу передбачено, що в разі страхового випадку під час страхування життя або здоров'я за договором страхування з страховиком - резидентом, іншим, ніж довгострокове страхування життя, за умови належним чином підтвердження факту заподіяння шкоди, у випадку якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця).
   
   Порядок застосування норми пп. 165.1.27 та пп. 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 Кодексу визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
   
   Порядок застосування положень пп. 165.1.27 та пп. 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та довірчого управління затверджено розпорядженням Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.12.2010 р. N 997 (далі - Порядок).
   
   Відповідно до п. 1.1 Порядку страхувальник - фінансова установа (страховик - резидент, адміністратор недержавних пенсійних фондів, уповноважений банк) є податковим агентом вигодонабувача (спадкоємця) і зобов'язана виконати усі функції податкового агента, визначені Кодексом, зокрема щодо утримання (перерахування) податку.
   
   У разі якщо факт нанесення шкоди застрахованій особі документально не підтверджений, податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок із суми страхової виплати за ставкою, визначеною у п. 167.1 ст. 167 Кодексу (п. 1.4 Порядку).
   
   Крім того, слід зазначити, що відповідно до пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.
   
   Особами, відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) військового збору до бюджету, є особи, визначені у статті 171 Кодексу. Об'єктом оподаткування збором є доходи, визначені статтею 163 Кодексу. Ставка військового збору становить 1,5 відсотка об'єкта оподаткування. Звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу (підпункт 1.7 пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу).
   
   Враховуючи викладене, за правилами, встановленими Кодексом для оподаткування спадщини, оподатковуються лише страхові виплати або виплати за договором пенсійного вкладу, договором довірчого управління чи за договором недержавного пенсійного забезпечення, що сплачується спадкоємцю платника податку у разі смерті застрахованої особи за умови дотримання вимог пп. 165.1.27 та пп. 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.
   
   В інших випадках оподаткування здійснюється на загальних підставах з урахуванням норм пп. 170.8.2, пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 та пп. 165.2.27, 165.2.28 п. 165.2 ст. 165 Кодексу.
   
   Голова
   
Р. М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам