Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно налогового учета основных средств, находящихся на временно оккупированной территории

Относительно налогового учета основных средств, находящихся на временно оккупированной территории   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 31.03.2015 р. N 6694/6/99-99-19-02-02-15
   
   Відносно податкового обліку основних засобів, які знаходяться на тимчасово окупованій території

   Відповідно до положень п. 146.16 ст. 146 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) в редакції, що діяла до 01.01.2015 р., у разі ліквідації основних засобів за рішенням платника податку або в разі якщо з незалежних від платника податку обставин основні засоби (їх частина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації, або платник податку змушений відмовитися від використання таких основних засобів внаслідок загрози чи неминучості їх заміни, руйнування або ліквідації, платник податку у звітному періоді, в якому виникають такі обставини, збільшує витрати на суму вартості, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації окремого об'єкта основних засобів.
   
   Згідно з п. 189.9 ст. 189 Кодексу у разі якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.
   
   Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до законодавства, або коли платник податку подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.
   
   Відповідно до п. 7 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. N 879, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.10.2014 р. за N 1365/26142 (далі - Положення N 879), у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фактів) в обсязі, визначеному керівником підприємства, обов'язково проводиться інвентаризація активів та зобов'язань, що перебувають на балансі суб'єкта господарювання.
   
   При цьому згідно з п. 8 Положення N 879 підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції (або їх структурні підрозділи (відокремлене майно) перебувають на зазначених територіях), проводять інвентаризацію у випадках, обов'язкових для її проведення, тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов'язання та власний капітал цих підприємств.
   
   Зазначені підприємства зобов'язані провести інвентаризацію станом на 1-ше число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.
   
   Порядок документального оформлення інвентаризації активів та зобов'язань, що перебувають на балансі суб'єкта господарювання, визначено у Положенні N 879.
   
   Враховуючи викладене, лише після встановлення факту ліквідації основних виробничих або невиробничих засобів суб'єкт господарювання має право на застосування положень п. 146.16 ст. 146 та п. 189.9 ст. 189 Кодексу.
   
   При цьому якщо така ліквідація відбулась у зв'язку з викраденням, знищенням або зруйнуванням основних виробничих або невиробничих засобів внаслідок дії обставин непереборної сили, що підтверджено відповідно до законодавства, для такого суб'єкта господарювання не розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами відповідно до абзацу другого п. 189.9 ст. 189 Кодексу.
   
   Водночас зазначаємо, що п. 26 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу встановлено, що на період дії Закону України від 15 квітня 2014 року N 1207-VII "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" Кодекс застосовується з урахуванням особливостей, визначених Законом України від 12 серпня 2014 року N 1636-VII "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (далі - Закон N 1636).
   
   Відповідно до частини "в" п. 15.1 ст. 15 Закону N 1636 будь-якій юридичній особі - резиденту України, яка змінює (змінила) своє місцезнаходження з тимчасово окупованої території на іншу територію України, дозволяється включити до складу витрат з метою оподаткування податком на прибуток підприємств, зокрема, 100 відсотків амортизації основних засобів, що евакуюються з тимчасово окупованої території України та були введені в експлуатацію на іншій території України.
   
   Пунктом 13.1 ст. 13 Закону N 1636 гарантовано, зокрема, що об'єкти права приватної власності, які розташовані (знаходяться) на тимчасово окупованій території України, залишаються у власності осіб, які мали такі об'єкти у власності (користуванні) на початок тимчасової окупації.
   
   Згідно з п. 146.15 ст. 146 Кодексу в редакції, чинній до 1 січня 2015 року, нарахування амортизації окремого об'єкта припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення з експлуатації такого об'єкта основних засобів або передачі його до складу невиробничих необоротних матеріальних активів за рішенням платника податку або суду.
   
   У разі зворотного введення такого об'єкта в експлуатацію або передачі до складу виробничих основних засобів для цілей амортизації приймається вартість, яка амортизується на момент його виведення з експлуатації (складу виробничих засобів), та збільшується на суму витрат, пов'язаних з ремонтом, модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією тощо. При цьому нарахування амортизації по такому об'єкту розпочинається у місяці, наступному за місяцем зворотного введення об'єкта в експлуатацію або передачі до складу виробничих засобів.
   
   Враховуючи викладене, якщо основні засоби не були евакуйовані з тимчасово окупованої території України, то нарахування амортизації таких об'єктів припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення з експлуатації цих об'єктів основних засобів. При цьому після закінчення окупації при зворотному введенні зазначених об'єктів в експлуатацію платник податку на прибуток підприємств матиме право на продовження нарахування амортизації.
   
   В. о. Голови
   
М. Мокляк

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам